Elektrovojvodina ulaže u modernizaciju sistema

Simić je u intervjuu za novosadski Dnevnik od nedelje rekao da jeElektrovojvodina sredstva obezbedila iz sopstvenog poslovanja i da seprilikom planiranih investicija neće kreditno zaduživati kod banaka.

"Na kraju prošle godine imali smo minus od 1,5 milijardi dinara, doksmo sada na devetomesečnom preseku u plusu oko 500 miliona. Našepreduzeće je medju veoma malim brojem firmi u Srbiji koje može da serazvija na bazi realnog poslovanja, bez zajmova, koji su za nas u ovomtrenutku nepotreban trošak", ocenio je Simić.

Prema njegovim rečima, deo sredstava za modernizaciju elektroenergetskog sistema na teritoriji Vojvodine biće iskorišćeni za podršku razvoja obnovljivih izvora energije.

Prema njegovim rečima, energetski potencijal kojim Srbija raspolažedo sada nije iskorišćen "zbog ukupne neorganizovanosti i odsustvasistemskog pristupa rešavanju uočenih problema", a malo je ulagano iu razvoj novih energetskih tehnologija i njihovo uvodjenje upraktičnu primenu.

NOVI SAD, 6. novembra 2011. (Beta)

Pogledajte još