fbpx

Intimne mape grada

"Intimne mape grada" Pokušaj razrešenja krize grada putem ispisivanja intimne mape, izložba mlade novosadske umetnice Milice Vojvodić otvorena je u galeriji O3ONE u ponedeljak, 27. maja 2008. 

U svom projektu autorka se bavi depersonalizacijom apriornih kategorija prostora i vremena unutar urbanih naselja. 

Milica Vojvodić, rođena 1983. godine u Novom Sadu, diplomirala je na Akademiji umetnosti Novi Sad, smer grafika, u klasi prof. Slobodana Abija Kneževića 2006. godine. Master studije završila 2008. godine na istoj akademiji kod mentora prof. Slobodana Abija Kneževića i prof. Dragana Matića. Grupno izlagala u Novom Sadu, Beogradu, Firenci i Segedinu.

Iz kataloga: U svom projektu pod nazivom „Pokušaj razrešenja krize grada putem ispisivanja intimne mape“, Milica Vojvodić se bavi depersonalizacijom apriornih kategorija prostora i vremena unutar urbanih naselja.

Ovaj problem, poznat kao „kriza grada“, autorka je sagledala kroz ulogu i položaj pojedinca unutar gradske zajednice u uslovima svakodnevice.

Ispisivanje svojevrsne intimne mape grada nudi se kao mogućnost izlaska iz urbane krize na ličnom nivou. Ova mapa sadrži čvorišta koja svakodnevno obilazimo izvršavajući osnovne funkcije u lokalizovanom prostoru.

U skladu s tim u radu je sprovedeno istraživanje. U njemu je učestvovalo sedam ispitanika koji su tokom 2007. godine pratili svoje kretanje na teritoriji Novog Sada. Beležeći čvorišta oni su prošli kroz sledeće prostorne celine: privatni prostori – lokacije za stanovanje, susreti privatnih i javnih prostora, javni prostori - putevi - lokacije za rad - lokacije za odmaranje - lokacije za komuniciranje.

Ispisujući mape učesnici su imali zadatak da tragove kretanja prepoznaju na tlu. Sa šest izabranih punktova priložili su sledeći materijal: fotografije tla datog mesta, uzorak uzet sa tla i komentar učesnika o datom mestu.

Prikupljeni materijal transformisan je u kutije-objekte i grafičke listove. „Dan u gradu“ vizuelizacijom je dobio svoj oblik. Sagnite se i osmotrite ove zaboravljene sitnice. Presložite isečke sa otisaka i „setite“ se svojih gradskih prečica. 

N.D.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.