Novih 511 lekova za ljude i 104 za životinje

Kako je rečeno agenciji Beta u toj ustanovi, tokom 2011. suobnovljene dozvole za 599 lekova za ljude, koji su već u prometu, iza 59 lekova za životinje.

Broj izdatih dozvola je uobičajeno, te nema bitnijih promena u odnosuna prethodne godine, a u poredjenju sa susednima zemljama rezultat jedobar, kažu u Agenciji.

U zemljama Evropske unije lekovi se mogu registrovati nacionalnimprocedurama, procedurom uzajamnog priznavanja ili centralizovanomprocedurom, kažu u ALIMS-u.

Lek izdat nacionalnom procedurom važi samo za zemlju u kojoj jeregistrovan, uzajamna procedura znači da se dozvola za lek izdata ujednoj zemlji priznaje u više drugih zemalja EU, a lek koji dobijedozvolu po centralizovanoj proceduri je registrovan za celu teritorijuEU i moze biti u prometu, odnosno na tržištu svih zemalja EU.

Samo Evropska agencija za lekove (EMA) izdaje dozvole za lek pocentralizovanoj proceduri i u 2011. je izdala 72 takve dozvole. USrbiji je 2010. godine donet Zakon o lekovima i medicinskimsredstvima, uskladjen sa propisima EU, te se može reći da je Srbijaotvorena za registracije novih lekova, kao i EU, napominju u Agenciji.

BEOGRAD, 2. januara 2012. (Beta)