Predlog za kontrolu trošenja državnog novca

U saopštenju ministarstva piše da će se uredbom o sredstvima za podsticanje programa utvrditi kriterijumi, uslovi i način dodele sredstava za finansiranje programa od javnog interesa iz budžeta Srbije, ali i kontrola tog novca.

“Uredba uvodi transparentnost i javnost u postupak dodele sredstava za finansiranje ovih programa, izmedju ostalog i propisivanjem da je nadležni organ dužan da na svojoj zvaničnoj internet stranici objavi javni konkurs, listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, odluku o izboru programa, kao i druge podatke i akte koji se objavljuju u skladu sa ovom uredbom”, istaklo je to ministarstvo.

Pored zakonske obaveze da najmanje jednom godišnje učine dostupnim javnosti izveštaj o svom radu i o obimu i načinu sticanja sredstava, udruženja će, kako je navedeno, imati i obavezu da nadležnom organu kvartalno dostavljaju izveštaj o realizaciji programa, ali i nakon toga.

BEOGRAD, 24. januara 2012. (Beta)