Poseban plan za sever Kosova

Plan delovanja u koji je dnevnik imao uvid, trebalo bi da Međunarodna upravljačka grupa razmotri početkom jula kada će se doneti odluka o prestanku nadzirane nezavisnosti Kosova, koja će stupiti na snagu septembra ove godine.

Međunarodna upravljačka grupa je zatražila konkretne korake i plan za integraciju severa Kosova da bi odluka o kraju nadzirane nezvisnosti bila lakše doneta.

Kao konkretan korak navodi se otvaranje Administrativne kancelarije za sever Mitrovice, dok su planom predviđeni naredni konkretni koraci, piše list.

To su održavanje lokalnih izbora sa otvorenim listama i neposredan izbor predsednika opštine (gradonačelnik) i investicije u infrastrukturu i stvaranje mogućnosti da u sudu u severnom delu
Mitrovice rade Srbi.

"Koha ditore"
navodi da plan predviđa da policija bude nezavisna i kompetentna, ne objašnjavajući da li to znači profesionalnu i policiju bez uticaja politike, ili poseban komandni lanac za policiju
na severu.

Plan, po dnevniku, polazi od činjenice da Srbi na severu neće priznati nezavisnost Kosova, ali će se tome prilagoditi.

"Fokusiranje na političku adaptaciju građana novoj realnosti, a ne insistiranje na simboličkom priznanju, jedan je od ciljeva ovog plana"
, piše dnevnik.

Vlada Kosova, po planu, treba da se usredsredi na širenje vladavine, a ne suvereniteta na severu.

Investicije u infrastrukturi, stvaranje programa zapošljavanja i obezbeđivanje sredstava za početak bavljenja biznisom su neke od planiranih aktivnosti.

Planom se takođe predviđa da administrativna kancelarija na severu, koja u suštini ima sve funkcije opštine, treba da bude mnogo angažovanija od kancelarije UNMIK-a i "paralelne opštine", da bi građani shvatili njen značaj.

Prema planu, međunarodna zajednica treba da se usredsredi na obustavljanje finasiranja paralelnih struktura od strane Srbije i na opštu stabilnost.

PRIŠTINA, 26. juna 2012. (Beta)

Pogledajte još