Od severa Kosova novi Dubai?

U intervjuu frankfurtskim "Vestima", Pacoli se založio za direktan dijalog Kosova i Srbije i za ekonomsku saradnju, ukidanje granica i uvođenje slobode kretanja ljudi, robe i kapitala.

"Sever je bolna tačka i bilo bi puno jednostavnije kada bi Kosovo direktno razgovaralo sa Srbima kako živeti dalje, ekonomski sarađivati, ukinuti granicu, omogućiti slobodno kretanje ljudi, robe i kapitala. Smatram da je na severu odavno trebalo da se interveniše investicijama", rekao je Pacoli.

Prema Pacolijevoj viziji, slobodna ekonomska zona obuhvatala bi severni deo Kosova, unutar današnje virtuelne granice severa, uključujući južni deo Mitrovice.

FRANKFURT, 5. jula 2012. (Beta)

Pogledajte još