Minimalna cena za društveni kapital C marketa 295 evra

U saopštenju na sajtu Agencije za privatizaciju (www.priv.rs) navodi se da minimalna cena za 23,23 odsto ukupnog udela društvenog kapitala u C marketu iznosi 9,57 miliona evra.

C market je nakon potpisivanja ugovora o prodaji dužan da donese odluku o podeli besplatnih akcija bivšim i sadašnjim radnicima i obavi javni poziv za upis akcija, što će biti obavljeno na oglasnoj tabli, Službenom glasniku i u jednom dnevnom listu.

Agencija za privatizaciju je obavestila male akcionare C marketa da nisu pozvani da svoje akcije pridruže paketu akcija koje prodaje država jer je praksa da se ugovorom o tendereskoj prodaji društvenog kapiatala predvidi obaveza kupca da u odredjenom roku uputi ponudu za preuzimanje preostalih akcija.

Cena za otkup akcija manjinskih akcionara ne može biti manja od cene ostvarene na tenderu.

BEOGRAD, 29. avgusta 2012. (Beta)

Pogledajte još