Prihvatanje azilanata izazov za lokalne zajednice

Kako je ocenjeno na okruglom stolu koji su organizovali Grupa 484 i Fondacija za otvoreno društvo, u Srbiji se intenzivnije moraju rešavati situacije u kojima lokalna zajednica "na neadekvatan način" reaguje u slučaju povećanog broja azilanata u njihovim mestima.

"Senzibilizacija lokalnih zajednica za prihvatanje azilanata je jedan od najvažnijih izazova kojim će se Grupa 484 u budućnosti baviti", rekao je izvršni direktor te grupe Vladimir Petronijević i naveo primer Banje Koviljače gde su se gradjani pobunili zbog problema imigranata u tom mestu.

Imajući u vidu da raste broj ljudi koji u Srbiji traže azil dok teže ka zemljama EU, Petronijević je istakao da treba jačati kapacitete državnih organa koji se bave tom temom.

Kako je ocenio, kao jedan od izazova u oblasti politike azila je i izgradnja infrastrukture potrebne za smeštaj azilanata kao i adekvatno reagovanje u hitnim situacijama.

BEOGRAD, 30. avgusta 2012. (Beta)

Pogledajte još