Srbijagasu dozvoljeno novo zaduživanje

Srbijagas” će kredit koristiti za održavanje tekuće likvidnosti, a izdavanje državne garanacije je predvidjeno Zakonom o budžetu Srbije za 2012. godinu.

Za davanje garancije za zaduživanje “Srbijagasa” glasalo je 128 poslanika, a protiv deset poslanika.

Krediti će biti uzeti od OTP banke (10 miliona evra), Folksbanke (70 miliona evra), Vojvodjanske banke (20 miliona evra), banke Sosijete ženeral (10 miliona evra), Unikredit banke (10 miliona evra), banke Amsterdam trejd (20 miliona) i Dojče banke (50 miliona).

Predvidjeno je da svi krediti budu otplaćeni u roku od tri meseca, a godišnje kamata će biti u visini tromesečnog EURIBOR-a plus bankarska marža od 5,98 do 7,25 odsto.

BEOGRAD, 8. novembra 2012. (Beta)