Lekari biraju - 800.000 ljudi moraće da moli doktore da ih leče

"Novosti" pišu da su u nekim domovima zdravlja počela da se primenjuju nova pravila oko registracije bolesnika. Pacijent od doktora kojeg želi da izabere mora da pribavi saglasnost da hoće da ga primi.

Prema novoj praksi, u većini domova zdravlja, pacijent koji je po Zakonu o zdravstvenom osiguranju obavezan da izabere svog doktora i taj uslov mora da ispuni da bi overio zdravstvenu knjižicu, prvo mora da pribavi pristanak lekara da hoće da ga primi. Tek onda može da ga izabere.

U domovima zdravlja kažu da se tako radi zato što je većina doktora, i to onih najtraženijih, već popunila ”kvotu”, i samo izuzetno mogu da prime još ponekog pacijenta. I dok se oboleli u čekaonicama s pravom sad pitaju ko tu koga zapravo bira, stiče se utisak da je izbor lekara, započet pre tri godine, doveden do svog apsurda.

Bez izabranog lekara, prema evidenciji Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, trenutno je više od 800.000 stanovnika. Kada se budu odlučili da, napokon, odaberu svog doktora, ako se sužene mogućnosti uopšte još mogu zvati izborom, oni će svoje zdravlje, u većini slučajeva, moći da povere početnicima, ili lekarima za koje se pacijenti baš i ne otimaju, pišu "Novosti".

Iako u nekim domovima zdravlja pacijentima objašnjavaju da su nova pravila oko izbora lekara uvedena na osnovu dopisa iz Ministarstva zdravlja, izgleda da nije baš tako.

- Nikakva naknadna uputstva nismo dobili - tvrdi Ljubomir Radisavljević, pravnik u Domu zdravlja Rakovica.
- Problemi su nastali u praksi jer su lekari ”popunjeni”. Kod nas u domu zdravlja gotovo svi imaju po 1.600 kartona, i normalno je da se lekar u takvoj situaciji pita da li može da prihvati novog pacijenta.

Izbor dodatno komplikuje činjenica da nije određen broj pacijenata koje jedan lekar može da primi. Jednostavno se računa da prema kadrovskom planu imamo 1.600 stanovnika po lekaru. Ali, u praksi neki lekari imaju i po 2.600 kartona.

- Problem je nastao zato što niko od nadležnih neće da prihvati odgovornost da doktor koji ima više od 1.600 kartona, fizički ne može da primi pacijenta za 10-15 dana - kaže, za ”Novosti”, dr Milica Nikolić Urošević, zastupnik Udruženja izabranih doktora opšte medicine.

- Lično mislim da lekar koji ima 2.000 aktivnih pacijenata ne može kvalitetno da se posveti svakom.

Iako su se na početku izbora lekari, možda, i utrkivali da imaju što više pacijenata, sad se to ispostavilo kao problem. Jer, od kada se primenjuje kapitaciona formula za plaćanje doktora na primarnom nivou, oni koji pišu više recepata, što je neminovno kada imaju više pacijenata, dobijaju lošiju ocenu. To je, verovatno, i jedan od razloga što mnogi sada odbijaju da prihvate ”prekobrojne” pacijente.

Pogledajte još