Obeležen Svetski dan Roma

Tom prilikom je ocenjeno da je napravljen napredak kada je u pitanju položaj pripadnika te zajednice, ali da to nije dovoljno.

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je u razgovoru sa predstavnicima Romske nacionale zajednice da je zaštita prava nacionalnih manjina u Srbiji zagarantovana Ustavom i da im Srbija garantuje posebnu zaštitu.

Predstavnici Romske nacionale zajednice zahvalili su se predsedniku Republike na prijemu i pružili punu podršku državnom vrhu u teškoj situaciji u kojoj se država danas nalazi.

Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i šef Delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer potpisali su Protokol o zbrinjavanju romskih porodica iz nekadašnjih nehigijenskih naselja "Belvil" i "Gazela", vredan 3,6 miliona evra.

Đilas je nakon potpisivanja Protokola u naselju Makiš rekao da će zahvaljujući donaciji EU, 202 porodice dobiti stanove u zgradama koje će biti izgrađene u naredne dve godine čime će njihovo pitanje životnog smeštaja i doma biti zauvek rešeno.

Dežer je ocenio da Međunarodni dan Roma u članicama EU, ali i zemljama kandidatima, treba iskoristiti kao povod da se ukaže na potrebu integracije Roma u društvu, uključujući stvaranje uslova za njihovo obrazovanje i zdravstvenu zaštitu.

Organizovana je i konferencija "Romi između inkluzije i evropskih integracija" na kojoj je rečeno da su siromaštvo i velika stopa nezaposlenosti, najveći problem sa kojim se danas suočavaju Romi.

Ministarka zdravlja slavica Đukić Dejanović ukazala je da je mnogo urađeno u proteklom periodu što se tiče unapređenja zdravstvene zaštite Roma, kroz saradnju sa 75 medijatorki, dok je ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić istakao da su napravljeni pozitivni pomaci i u rešavanju problema stanovanja Roma, kao i da se gradi 10.000 kvadrata socijalnih stanova.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović ukazala je da je postignut veliki napredak, što se tiče romske zajednice, posebno u zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju i dodala je smrtnost dece u romskim naseljima opala za 50 posto u odnosu na 2005. godinu, ali da je i dalje dvostruko veća u odnosu na prosek.

"Procenat romske dece koja se upisuju u prvi razred povećan je u poslednjih pet godina za 25 odsto. Međutim i dalje su ogromne razlike romske populacije i opšte populacije što se tiče upisa u školu, redovnosti u pohađanju i završavanju", rekla je ona.

Prema njenim rečima, mora se više raditi na zapošljavanju Roma u javnim službama, kao i uključivanje u proces donošenja odluka koja se tiče njihove budućnosti.

Polaganjem venaca u Arapovoj dolini, gde je 1941. godine streljano 293 Roma, 11 Srba i šest Jevreja, u Leskovcu je obeležen Svetski dan Roma, dok je za veceras najavljen koncertom u Domu kulture.

Povodom 8. aprila oglasio se ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković koji je naveo da vlada i odgovorne institucije, uz pomoć EU, pripremaju razne projekte, kako bi se podigla svest o važnosti ljudskih prava i koji će Romima obezbediti adekvatno obrazovanje i bolji smeštaj, uključujući ih brže i lakše u socijalne tokove.

Predsednik skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović, takođe je čestitao Međunarodni dan Roma pripadnicima te nacionalne zajednice uz uverenje "da zajedničkim naporima, jačanjem tolerancije i solidarnosti, možemo da učinimo pozitivne pomake i unapredimo položaj romske nacionalne zajednice".

I ombudsman Saša Janković ocenio je da Romi i dalje trpe posledice generacijskog siromaštva i diskriminacije i da nema mesta zadovoljstvu napretkom u brzini njihove integracije u uobičajene društvene tokove, dok je poverenica za zaštitu ravnopravnosti pozvala organe javne vlasti i sve društvene aktere da još intenzivnije rade na suzbijanju svih oblika neposredne i posredne diskriminacije kojima su pripadnici romske zajednice izloženi navodeći da su Romi i dalje najdiskriminisanija društvena grupa u Srbiji.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji ambasador Peter Burkhard pozvao je da se i dalje ulažu napori u inkluziju Roma i veću toleranciju prema svim zajednicama u Srbiji, dok je grupa nevladinih organizacija zatražila od države da se oglasi i iskaže nedvosmislenu podršku naporima da se izuzetno loš položaj Roma promeni.

Na prvom svetskom kongresu Roma, održanom u Londonu 1971. godine, doneta je odluka da se 8. april obeležava kao Svetski dan Roma.

Ovaj dan je ustanovljen da bi se ukazalo na težak položaj Roma i da bi se podstakle države u kojima žive da obrate posebnu pažnju unapređivanju njihovog položaja.

(Izvor: B92)

Pogledajte još