Dinkić: Najveći teret će podneti državna administracija

“Želimo da one koji su uspešni nagradimo, a oni koji prave gubitke ne mogu da imaju iste plate kao sada, jer stvaraju trošak za državu”, rekao je Dinkić.

On je naglasio da će nastavnici, lekari, vojska i policija imati bolji položaj nego državna administracija i javna preduzeća koji, čiji radnici, kako je dodao, danas imaju 20 odsto više plate nego privatni sektor, “što je neodrživo”.

Dinkić je istakao da je sada potpuno besmislena situacija da se oni koji hrane javni sektor, a to je privreda, suočavaju sa teškoćama dok se javni sektor uglavnom ponaša kao da ne postoji kriza.

“Mi smo dali čitav komplet mera koji podrazumeva da se ne žmuri pred istinom, već da moraju da se preduzmu mere koje će pomoći da obični ljudi žive bolje, a ne da birokrate žive bolje”, poručio je Dinkić.

On je naveo da je to ministarstvo poslalo predlog strukturnih reformi u javnom sektoru, kao i suštinski predlog mera koje bi zaustavile deficit republičkog budžeta na 4,6 odsto bruto-domaćeg proizvoda (BDP), što je prema njegovim rečima, održivo i primereno sadašnjoj ekonomskoj situaciji u Srbiji.

“Ideja je da se zaštite oni koji imaju relativno mala primanja, a da sa druge strane smanjimo neke nepotrebne i neproduktivne rashode”, naveo je Dinkić.

Kako je naglasio, program će se bazirati pre svega na smanjivanju državnih rashoda, a s druge strane na podsticanju privrede, jer bez investicija ne može da se ostvari veći BDP.

Dinkić je rekoa da se nada da će u vezi sa tim merama biti postignut konesenzus vrlo brzo, ne samo u vladi, već i u čitavoj javnosti, kao i sa sindikatima i poslodavcima.

Prema njegovim rečima, treba očekivati da mere konačno budu dogovorene za “oko sedam dana”, posle interne diskusije u vladi i razgovora sa sindikatima, poslodavcima i Fiskalnim savetom, tako da bi se onda do kraja juna išlo u skupštinu sa programom mera kako bi se izglasali zakoni koji će podržati ove mere.

On je naglasio i da Srbija nije pred bankrotom i da će se javne finansije lako stabilizovati, jer predloženi program mera to omogućava, ali da je najveći izazov kako zaposliti mlade i dovesti još više investitora.

Dinkić je naveo da je bez dovođenja investitora sama restrikcija u budžetu besmislena, već da mora da se radi na proizvodnji, privlačenju investicija, jačanju poljoprivrede i rastu BDP-a.

On je ocenio i da će program mera koji vlada sprema između ostalog, ne samo smanjiti budžetski deficit, već imati i veliki uticaj na stabilizaciju kursa dinara.

Izvor: Novi magazin, Tanjug