Svedok: Karadžić svesno ne bi potpisao direktivu o Srebrenici

Dok ga je unakrsno ispitivao tužilac Alan Tiger, Subotić, koji je tada bio Karadžićev savetnik, potvrdio je da je takav nalog VRS bio "protivpravan" i "sporan", ali je, istovremeno, izrazio "veliku sumnju" da je Karadžić direktivu, koju je sačinio Glavni štab VRS, pročitao pre nego što je na nju stavio potpis.

"Ne verujem da bi to prihvatio da je pročitao...Smatram da predsednik to nije pročitao"
, rekao je penzionisani general Subotić. Dodao je da "ne isključuje mogućnost" da je stranica sa navedenom rečenicom "naknadno ubačena" u Direktivu broj sedam, koju je Karadžić uputio VRS u martu 1995.

Optužnica Karadžića tereti za za genocid nad oko 7.000 Muslimana u Srebrenici u danima pošto je VRS zauzela tu "zaštićenu zonu" UN, 11. jula 1995.

Osvrćući se na Subotićevu tvrdnju da je ta optužba "50 odsto prevara", tužilac Tiger citirao je svedoku više izvoda iz međunarodne štampe i dokumenata iz leta 1995. o ubistvima u Srebrenici, kao dokaz da je za to morao znati i Karadžić.

"Ja tvrdim da je sve ovo laž", odgovorio je Subotić, dodajući da za pisanje štampe i protestna pisma međunarodnih zvaničnika nije znao.

Proces Karadžiću biće nastavljen sutra. U odbranu bivšeg vrhovnog komandanta, trebalo bi da svedoči Petar Salapura, koji je tokom rata u BiH bio šef Obaveštajne uprave Glavnog štaba VRS. Juče i danas, pukovnik Salapura bio je svedok optužbe protiv komandanta VRS Ratka Mladića.

Tužilac Tiger ispitivao je Subotića i o masakru na Korićanskim Stijenama na Vlašiću, gde je 21. avgusta 1992, ubijeno oko 200 muslimanskih zarobljenika iz logora u Prijedoru.

Subotić je, kao ministar odbrane VRS, učestvovao na sastanku u Banjaluci sa zvaničnicima tamošnje policije Stojanom Župljaninom i Simom Drljačom, na kojem su razgovarali o istrazi o tom zločinu.

U pisanoj izjavi, naglasio je da je policajcima i sudijama preneo Karadžićev nalog da se sprovede istraga i kazne počinioci.

Na tvrdnju tužioca da su Župljanin i Drljača znali ko su počinioci zločina i da ih je lako bilo identifikovati i uhapsiti, Subotić je uzvratio da su mu sagovornici rekli da su odgovorna tri policajca - od kojih je jedan kasnije osuđen, a dvojica su ubijena - i da, po odlasku sa sastanka, više u to nije ulazio.

"Ako vi to imate da su znali, verujem vam. Ja u to nisam bio upućen", rekao je svedok. Karadžić je, po njegovim rečima, u to vreme imao "milion problema" i istragu je prepustio "institucijama".

Subotić je tvrdio i da je Drljača, potom, smenjen sa čela policije u Prijedoru, ali mu je zastupnik optužbe predočio da je Drljača dobio višu funkciju u MUP RS i da ga je, kasnije, Karadžić odlikovao.

Karadžić (68) optužen je i za progon Muslimana i Hrvata širom BiH; terorisanje stanovništva Sarajeva kampanjom artiljerijskih i snajperskih napada i uzimanje za taoce "plavih šlemova" UN, 1992-95.

Svedok je potvrdio da mu je Drljača, u maju 1993, rekao da je rudniku Tomaševica zakopano "oko 500" tela Muslimana, koji su bili ubijeni u proleće 1992. Kako je rekao, Subotić je prethodno Drljaču pitao "koliko je ljudi, boraca, civila sahranjeno".

Pošto mu je tužilac pokazao fotografiju izgladnelog i mršavog muslimanskog zatvorenika iz jednog od logora kod Prijedora, kao dokaz da je veliki broj Muslimana držan pod neljudskim uslovima, Subotić je rekao: "Nije bilo baš tako...To je sve namešteno, fotografija...".

Pri iskazu da bosanski Srbi nisu unapred imali ratni plan, Subotić je ostao i nakon što mu je tužilac Tiger predočio više dokumenata i Karadžićevih izjava koje su govorile suprotno.

Izvor: Beta

Pogledajte još