Vučić: Mnogi osumnjičeni za sporne privatizacije procesuirani, ali biće ih još

Vučić je najavio da će do kraja godine biti rešeni svi sporni predmeti na koje je ukazala i EU.

"Tek nam predstoje sudski postupci, ali ja mislim da i ovo dovoljno govori o razmerama problema sa kojima smo se suočili. Do kraja godine će svi predmeti biti završeni, a ja se bojim da će cifra na kraju biti znatno uvećana",
rekao je Vučić prilikom predstavljanja Akcionog plana za borbu protiv korupcije.

Prvi potpredsednik vlade je rekao da je Srbija sprovela sistemsku borbu protiv korupcije koja je neslektivna i da to sada svi jasno vide.

Vučić je istakao da je ponosan što Strategija za borbu protiv korupcije nije ostala samo slovo na papiru i što se nije čekalo mesecima i godinama na donošenje Akcionog plana.

"Borba protiv korupcije je najveći test za vladu, najveći problem. Zemlja u kojoj postoji nulta tolerancija protiv korupcije je ideal, ali i cilj, to je nešto čemu težimo"
, kazao je Vučić.

Ministar pravde Nikola Selaković kazao je da je akcioni plan realan i da je napravljen tako da svako poglavlje ima jasne odgovore na pitanja ko, šta, kako i kada treba da radi da bi borba protiv korupcije bila uspešna.

"To je prvi put da imamo akcioni plan da je predlagač Ministarstvo, a da ne ostavlja prostor za nedomicu kako će doći do nečega", kazao je Selaković.

Ministar je rekao da je na planu radilo 150 organizacija i institucija. Akcionim planom se detaljno razraduje borba protiv korupcije u oblasti politike, javnih finansija, privatizacije, pravosuđa, policije, prostronog planiranja i izgradnje, obrazovanja, sporta, zdravstva i medija.

Akcioni plan je sadrži definisane ciljeve, mere koje treba preduzeti, rokove, kao i potrebna sredstva za sprovođenje.

Tako je, na primer, predviđeno da se izmeni zakon o finansiranju stranka u roku od šest meseci, kao i zakon o Državnoj revizorskoj instituciji kako bi se revizijom obuhvatile i političke stranke.

Planira se izmena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u roku od godinu dana kako bi se regulisalo poslovanje u sukobu interesa i
kako bi se proširio krug onih koji su dužni da dostavljaju izveštaje o imovini.

Srbija je prema indeksu korupcije organizacije Transparensi internešenal rangirana na 80. mestu od ukupno 176 država i ima 39 od mogućih 100 poena.

Izvor: b92

Pogledajte još