Štefan File pred srpskim poslanicima

File će se srpskim poslanicima obratiti na posebnoj sednici, koja je zakazana za 10 sati, a prethodno će se u Domu Narodne skupštine sastati s predsednikom parlamenta Nebojšom Stefanovićem i predsednicima poslaničkih grupa.

Nakon obraćanja Filea, poslanici će se vratiti na debatu o Predlogu zakona o prekršajima, koja je započeta juče.

Novim zakonskim rešenjima o prekršajima uvodi se niz novina, a ministar pravde Nikola Selaković je ukazao da su prekršajni postupci uglavnom neefikasni i komplikovani, često zastarevaju, a naplata kazni je katastrofalna, zbog čega je neophodno doneti novi zakon, koji bi trebalo da omogući da se ti postupci okončaju u razumnom roku. Selaković je juče naveo da 593 sudija godišnje prime oko 600.000 predmata, pa je tako, uzimajući u obzir i zastarele predmete, na kraju 2012. godine broj nerešenih predmeta bio oko 1,2 miliona.

Procenat neizvršenih predmeta, kako je ukazao, kreće se od 70 do 86 odsto, pa se postavlja pitanje svrhe rada prekršajnih sudova i vodnjena postupka ako oni zastarevaju, a kazne se nenaplaćuju.

Prekršajni sudovi moraju da budu lice efikasnost pravosuđa, a stvarnost je obrnuta i uveren sam da će ovaj zakon to poboljšati“, istakao je ministar.

Inače, zakon predviđa da rokovi zastarelosti budu povećani sa dve na četiri godine, potom uvođenje prekršajnog naloga, kao i uvođenja dva registra - sankcija i neplaćenih novčanih kazni. Uvođenje prekršajnog naloga, koji je nov pravni institut i koji se već primenjuje u susednim i većini evropskih zemalja, kako je objasnio Selaković, omogućiće pojednostavljivanje procesuiranja blažih prekršaja uz značajno smanjenje troškova za državne organe.

Prekršiocima se izdavanjem naloga omogućuje da u slučaju plaćanja polovine kazne ostvare značajne uštede, što bi trebalo da poveća naplatu kazne, a time i veći priliv novca u budžet, precizirao je ministar.

Primenom tog naloga prestaće plaćanje fiksne kazne na licu mesta, čime se smanjuje mogućnost korupcije policijskih i inspekcijskih organa“, naveo je Selaković.

Izvor: Tanjug via Blic

Pogledajte još