Poslanici dobijaju novi kodeks ponašanja i internet portal

Posle izlaska URS iz vlade, vladajuća koalicija ima većinu samo u polovini skupštinskih radnih tela, dok Poslovnik o radu propisuje da parlamentarna većina mora da ima većinu i u skupštinskim odborima.

"Nadam se da ćemo taj posao, zbog normalnog funkcionisanja odbora, završiti do jesenjeg zasedanja i na jesenjem zasedanju na prvoj sednici doneti adekvatne odluke o određenim šefovima odbora i članovima u odborima"
, rekao je predsednik Administrativnog odbora Zoran Babić, koji je i šef poslanika SNS.

Poslanici bi tokom jesenjeg zasedanja parlamenta mogli da dobiju i novi kodeks ponašanja, na kome već nekoliko meseci radi Radna grupa. Ostalo je još malo posla i tokom oktobra biće održan još jedan sastanak Radne grupe.

"Mislim da bi svi koji radimo na kodeksu trebalo da imamo još jednu raspravu u okviru poslaničkih grupa kako bi ga poslanici shvatili na pravi način, da to nije zatvaranje debate već podizanje na znatno veći nivo"
, objasnio je Babić.

Dilema koju je potrebno razrešiti sastoji se u tome da li bi, kada je reč o kaznama, u kodeksu pored javne opomene ili zahteva za javnim izvinjenjem trebalo pribegavati i novčanim.

"U Srbiji kada nema novčane kaznene odredbe ništa se ne shvata ozbiljno. Da li bi trebalo da te kazne budu etičke ili finansijske? Lično sam za kombinaciju",
rekao je Babić, navodeći primer da ako se poslaniku izrekne javno izvinjenje, a on to ne učini, sledila bi mu novčana kazna.

Poslanici bi uskoro mogli da kontrolišu trošenje sredstava iz budžeta i to putem portala koji bi trebalo da u okviru e-parlamenta poveže trezor sa Skupštinom Srbije.

"Građani, ali i jedan deo poslanika, najčešće smatraju da je Skupština samo mesto gde se usvajaju zakoni i da je zakonodavna funkcija dominantna", rekao je Babić.

Babić je objasnio da su potrebni mehanizmi da Skupština preuzme kontrolne funkcije nad vladom, da ne bude mesto gde će se samo stavljati pečati na vladine predloge zakona.

"Te zakone nije dovoljno samo doneti, već i pratiti kakvi su njihovi efekti. Do ovog saziva Skupštine na tome se nije radilo",
ukazao je Babić.

Izvor: Blic

Pogledajte još