Nema mesta za azilante u Srbiji

Međutim, za nove azilante u ovim centrima nema mesta, jer su, kako je Danasu rečeno u Komesarijatu za izbeglice, smeštajni kapaciteti popunjeni. Kao jedino trajno rešenje ovog pitanja, sagovornici našeg lista navode otvaranje novog centra.

Ona dodaje da su u Centru za azil u Banji Koviljači najbrojnija lica iz Sirije i Alžira.

"To je već pokušano u selu Mala Vrbica kod Mladenovca, gde postoji mogućnost da se nekadašnja vojna kasarna pretvori u centar sa 300 mesta. Međutim, nezadovoljstvo lokalnog stanovništva stalo je na put ovoj ideji, organizovani su protesti i blokada puteva. Zato je otvaranje trećeg centra ostalo neizvesno", kaže Jelena Marić iz Komesarijata za izbeglice.

Ona ističe da se, uprkos nedovoljnim smeštajnim kapacitetima, Komesarijat trudi da, u skladu sa mogućnostima, izađe u susret i pruži utočište što većem broju tražilaca azila, a posebno sada kada je došla jesen i pale su temperature. Prioritet su, kaže Marićeva, uvek najranjiviji, kao što su žene, deca, trudnice i bolesni.

Inače, među tražiocima azila u Srbiji su trenutno najbrojniji stanovnici Sirije.

"Osim njih, u centru u Bogovađi ima dosta Somalijaca, Sudanaca i Marokanaca. Do slobodnog mesta trenutno je teško doći, pa ima i azilanata koji su van Centra i čekaju na red da budu zbrinuti.

Van Centra ima skoro 70 ljudi, ali mnogi od njih nemaju potvrdu o izraženoj nameri za traženje azila, pa ne mogu ni biti smešteni u Centar. Komesarijat je u vreme povećanog priliva tražilaca azila, jedan broj njih smeštao i u privatni smeštaj, ali se od te prakse odustalo zbog protivljenja lokalne zajednice", navodi Marićeva.

Izvor: Blic, Danas

Pogledajte još