Antibakterijski sapuni: Rizik veći od koristi?

Američka agencija za hranu i lekove (FDA) nedavno je počela proveru sigurnosti antibakterijskih sapuna.

Oni su predložili pravilo da se od proizvođača takvih sapuna traži da dokažu njihovu bolju efikasnost u odnosu na obične sapune i vodu.

Nedavne studije ukazuju da neki sastojci antibakterijskih sapuna mogu da poremete hormonsku ravnotežu i podstaknu množenje bakterija otpornih na lekove. Predloženo pravilo se ne odnosi na sredstva za dezinfekciju i proizvode koji se koriste za čišćenje u bolničkim uslovima.

Proizvođači treba do kraja 2014. godine da dostave rezultate kliničkih istraživanja svojih proizvoda, a regulisanje ove oblasti biće završeno do 2016. godine.

Novi podaci ukazuju da rizik od dugotrajne, svakodnevne upotrebe ovih sapuna može da bude veći od koristi, kaže Kolen Rodžers, mikrobiolog FDA. Određeni sastojci antibakterijskih sapuna, poput triklosana u tečnim sapunima, i triklokarbana u čvrstim sapunima, mogu da doprinesu jačanju otpornosti bakterija na antibiotike.

Poslednja istraživanja pokazala su da neke od ovih hemikalija menjaju nivo hormona na životinjama, ali to dejstvo još nije dokazano na ljudima. Ali s obzirom na to da veliki broj ljudi koristi antibakterijske sapune, FDA smatra da treba što jasnije istražiti prednosti njihove upotrebe i eventualne rizike od korišćenja.

Izvor: Večernje Novosti

Pogledajte još