Saznajte kako se preživljava nuklearni napad

Naučnik Majkl Dilan stvorio je matematički model koji smanjuje rizik od radijacije izazvane nuklearnim napadom i izračunava „optimalno vreme za pronalaženje skloništa“.

Dugogodišnji savet odnosio se na momentalno pronalaženje skloništa, idealno bi bilo pod zemljom, ukoliko dođe do nuklearne eksplozije.

Međutim, postoje bolja i gora skloništa, a u drugu kategoriju potpadaju „lagane“ zgrade poput onih izgrađenih od drveta ili one bez podruma.

Pogledajte Dilanovu preporuku za sve one koji se nađu 33 kilometra od centra nuklearne eksplozije koja je manje snage od one izazvane u Hirošimi:

- Ukoliko je potrebno 5 minuta ili manje da se stigne do boljeg skloništa, kao što je betonski podrum, potrebno je zaobići trenutno sklonište i uputiti se tamo istog trenutka.

- Ukoliko je sklonište udaljeno 15 minuta, potrebno je ostati u gorem skloništu do 30 minuta i tek onda krenuti.

- Kada je u pitanju samo putovanje do skloništa, ne treba brinuti o zaštiti tela od radijacije pošto ona može biti „isprana“ kada se stigne do skloništa.

Ovaj model namenjen je prvenstvo za hitna planiranja u slučaju nesreće kako bi se u što kraćem roku napravila optimalna strategija zaštite.

Izvor: B92

Pogledajte još