Do 18. februara popust na Infostan

Ukupno je odštampano i distribuirano 656.123 januarskih računa, korisnicima za potrošene komunalne usluge, dok je popust unapred obračunat za 350.645 korisnika koji redovno plaćaju račune.

Od 1. januara 2014. godine, u skladu sa Zakonom o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, posebna (snižena) stopa PDV-a je podignuta sa osam na 10 odsto.

JKP Infostan je na osnovu naloga komunalnih preduzeća koje su dostavile parametre o potrošnji, na januarskom računu iskazalo decembarsku potrošnju sa obračunatom stopom PDV-a od osam odsto, dok je januarska potrošnja iskazana sa obračunatom stopom PDV-a od 10 odsto.

Svim korisnicima će na uplatnici objedinjene naplate precizno biti iskazana zaduženja za oba obračunska perioda.

Zbog preglednijeg uvida u naknadu za zaštitu voda, ova stavka je podeljena na korišćenje vodnog dobra i naknadu za ispuštenu vodu.

U skladu sa izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, na januarskom računu neće biti iskazana naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, jer je integrisana u porez na imovinu.

izvor: Večernje Novosti

Pogledajte još