Monopol

Dobila je ime po ekonomskom pojmu monopol, koji se odnosi na dominaciju jednog učesnika u privredi nad drugima.

Sudeći po podacima koje pruža kompanija Hazbro, koja je saradnik kompanije Braća Parker koja objavljuje zvaničnu verziju monopola, igru je do sada igralo oko 750 miliona ljudi širom sveta, što je čini najigranijom modernom igrom pošto se pretpostavlja da je neke klasične igre poput npr. šaha igrao i mnogo veći broj od navedenih 750 miliona.

Časopis Games Magazine je uvrstio Monopol u svoju aleju velikana. Igra je poteznog karaktera i igra se uz bacanje kocke.