Dačić: Put ka EU koristan za mlade

Dačić je izrazio nadu da će Srbija u narednih pet godina, najkasnije sa novim budžetskim ciklusom u EU, već biti na dnevnom redu za punopravno članstvo u Uniji.

Dačić se sastao sa delegacijom Evropskog omladinskog centra i Studentskom unijom Srbije, sa kojima je potpisao sporazum o razumevanju.

On je istakao da potpisani sporazum pre svega podrazumeva da će vlada osigurati i unaprediti položaj mladih u Srbiji, dodajući da je u kontekstu predstojećih evropskih integracija važno da mladi ljudi budu najveći dobitnici tog procesa.

Dačić je rekao da se Vlada obavezala da će u bilo kom rasporedu i organizaciji sektor za omladinu biti ravnopravam sa drugim oblastima, da će sprovoditi strateške ciljeve u skladu sa zakonom o mladima, ukazujući da će biti i budžetskih izdvajanja za mlade koje se tiču pospešivanja programskog rada organizacija mladih i za mlade.

Takođe je kazao da se vlada obavezala da će izraditi nacionalnu strategiju i ostala dokumenta koji se tiču mladih uz konsultaciju sa organizacjiama mladih, što pordazumeva uključivanje mladih u procese odlučivanja na lokalnom i republičkom nivou. Time se, prema njegovim rečima, stvaraju veće mogućnosti za mlade na tim nivoima.

"Vodićemo računa o dostupnosti jednakih prava i šansi za sve mlade u društvu"
, podvukao je Dačić, dodajući da će se voditi računa i o podsticanju razvijanju i vrednovanju dostignuća mladih.

Kada reč o ekonomiji Dačić je kazao da će se voditi računa o osnovnom pitanju sa kojim se danas susreću mladi, a to je nezaposlenost, te je veoma važno strateški rešiti to pitanje, što podrazumeva podsticanje i stmulisanja svih oblika zapošljavanja, samozapošljavanje i preduzetništvo mladih, obezbeđivanje mogućnosti za stažiranje i sticanje randog iskustva.

"Vezano za obrazovanje zalažemo se za moderniji, efikasniji i pravedniji sistem obrazovanja koji je dostupan omladini i koji je u skladu sa evropskim trendovima i vrednostima u obrazovnom sistemu",
dodao je on.

Dačić je naglasio da to uključuje i kontinuiranu prevenciju nasilja među mladima i nad mladima.

"Smatramo da mladi ljudi treba da budu osnovna poluga razvoja našeg društva, što podrazumeva stvaranje boljih uslova za obrazovanje i zapošljavanje, zasnivanju porodice, a za njihov ostanak podrazumeva da imaju dobru perspektivu. Od strateške važnosti je to što je Srbija otpočela pregovore o članstvu u EU",
konstatovao je on.

Dačić je dodao da su naše omladinske organizacije već deo evropskih organizacija, te da je važno da se mladi osećaju delom evropskog prostora i da koriste mnoge akcije i pogodnosti koje se pružaju na osnovu saradnje i zajedničkog rada tih asocijacija.

"Mladost ne treba da bude veći hendikep od starosti, a to znači da mi koji više nismo mladi treba da otvorimo vrata da mladi ljudi lakše napreduju, da ne budu samo predmet međustranačkog prepucavanja, već da budu u centru događaja, i to je cilj Vlade",
poručio je Dačić.

Gazela Pudar Draško ispred Evropskog omladinskog centra ukazala je da ova organizacija u Srbiji okuplja oko 70.000 mladih i da ima za cilj da im približi Evropu.

Sporazum, koji je potpisan sa Vladom je, kako je ukazala, od velikog značaja po ovu organizaciju, koja će se truditi da bude most između mladih i institucija.

Bojan Vojinović iz Studentske unije Srbije izrazio je nadu da će sporazum pomoći studentima u njihovom daljem razvoju.

Potpisivanju sporazuma, koji je u ime Evropskog omladinskog centra parafirao predsednik Miloš Milenković, a u ime Studenske unije Bojan Vojinović, prisustvovali su ministar kulture Ivan Tasovac i ministar obrazovanja Tomislav Jovanović.

Izvor: b92

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.