Crna Gora i Albanija se pridružile sankcijma EU protiv Rusije

"Odluka Saveta nameće zamrzavanje novčanih sredstava i ekonomskih resursa onih osoba koje su označene kao odgovorne za zloupotrebu ukrajinskih državnih fondova kao i osoba odgovornih za kršenje ljudskih prava u Ukrajini", navodi se u deklaraciji.

Zemlja kandidat za ulazak u EU Crna Gora i Island, član Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i Evropskog ekonomskog prostora, potencijalni kandidat Albanija, i članice EFTA Lihtenštajn i Norveška, kao i Moldavija "će se pobrinuti da su njihovi nacionalni zakoni u skladu sa tom Odlukom Saveta", navodi se u deklaraciji.

EU je 5. marta donela odluku o zamrzavanju imovine za 18 ukrajinskih zvaničnika umešanih u nasilje u Kijevu, a ona je na snagu stupila dan kasnije, po objavljivanju u službenom glasniku Unije.

Izvor: Blic

Pogledajte još