Šta će se graditi oko "Marakane"?

Beograd bi mogao da dobije nove komercijalne i poslovno-stambene komplekse oko Marakane, a oko 10,5 hektara površine ove izuzetno atraktivne lokacije obuhvaćeno je Nacrtom plana detaljne regulacije područja između sportskog kompleksa stadiona Crvena zvezde, piše "eKapija".

Prostor koji je obuhvaćen Nacrtom plana nalazi se između ulica Banjički venac, Veljka Lukića Kurjaka, Bulevara oslobođenja, raskrsnice "Autokomanda", Dr Milutina Ivkovića i planiranog produžetka Dinarske ulice na opštini Savski venac.

Taj dokument je na javnom uvidu do 23. jula u prostorijama Gradske uprave grada Beograda u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu), svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Kako navode gradske vlasti, razlog za izradu plana je "stvaranje planskih mogućnosti za transformaciju postojećih privrednih, komercijalnih i komunalnih delatnosti u komercijalne i poslovno-stambene komplekse čime se ostvaruje racionalnije korišćenje građevinskog zemljišta".

Ciljevi izrade plana su definisanje javnog interesa i pravila uređenja prostora, transformacija postojećih kompleksa i sadržaja, podizanje nivoa infrastrukturne i saobraćajne opremljenosti, očuvanje i poboljšanje uslova životne sredine.

Blok kome pripada pomenuti plan nalazi se u zoni raskrsnice "Autokomanda" koja predstavlja zonu velikog potencijala i ima veliku lokacijsku vrednost za razvoj komercijalnih delatnosti i transformaciju postojećih struktura u funkcije centra. Zapadno i istočno od razmatrane teritorije su stambeni blokovi naselja Dedinje i individualno stanovanje duž Bulevara oslobođenja. Južno od predmetne lokacije nalazi se kompleks "Banjičke šume".

U obuhvatu plana zastupljene saobraćajne površine, zelene površine, privredne delatnosti, komercijalne zone, benzinska pumpa, rasadnik, stanovanje i stambeni deo.

Komercijalni sadržaji, planirano je, biće izgrađeni u zoni "K" u kojoj se planira zadržavanje postojećih i izgradnja novih komercijalnih i poslovnih objekata i drugih kompatibilnih namena, što je definisano posebnim pravilima izgradnje za podzone (K1,K2,K3).

Pretežnu namenu u podzonama K1, K2 i K3 predstavljaju komercijalne delatnosti: tržni centri, šoping molovi, administrativni, kancelarijski sadržaji, više-funkcionalni poslovni kompleksi, poslovno stanovanje, komercijalni vidovi sportskih, rekreativnih aktivnosti, zabave, turizma, izložbeni sadržaji, itd.

U podzonama K1, K2 i K3 dozvoljene su sve kompatibilne namene koje ne ugrožavaju osnovnu namenu kao i životnu sredinu: stanovanje, uslužno zanatstvo, ustanove kulture, itd. Stanovanje i druge kompatibilne namene mogu se organizovati u sklopu objekata, na pojedinim etažama, ili kao zaseban objekat na istoj parceli. Za kompatibilne namene primenjuju se isti urbanistički parametri kao i za komercijalne objekte u navedenim podzonama.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda održaće se 16. septembra u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi s Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu ih obrazložiti pred članovima komisije.

Primedbe na planirana rešenja, u pisanoj formi, mogu se dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici 27. marta 43-45 najkasnije do 23. jula. U toku javnog uvida, Nacrt plana je izložen i na sajtu grada Beograda.

Izvor: B92

Pogledajte još