Savetnik Tomislava Nikolića krao naučne radove od kolega

Profesor Aleksandar Jakšić prijavio je Antića da je 2004. u svom naučnom radu "Imenovani i neimenovani ugovori u savremenom obligacionom pravu", objavljenom u časopisu "Anali Pravnog fakulteta", prepisao čak šest stranica iz knjige "Elementi za jedno ugovorno pravo", koju je Jakšić objavio s kolegom Srđanom Stojanovića 1995.

Iako je prijava za plagijat podneta Odboru za profesionalnu etiku 5. marta 2010, a dopuna 13. aprila iste godine, još nije doneta odluka. Antić je na osnovu spornog teksta izabran i za profesora na predmetu Obligaciono pravo.

Na Pravnom fakultetu sačuvan je dokument koji potvrđuje da je Antić primljen za asistenta i pored nedovoljne ocene.

Izvor: Blic

Pogledajte još