Nova tužba protiv Palme zbog homofobije

Ovo je saopšteno samo dan nakon objavljivanja pravosnažne presude Apelacionog suda u Beogradu, jer je on danas ponovo izneo niz neistina na račun LGBT osoba, optužujući ih bez ikakvog utemeljenja za različite probleme u društvu.

GSA je, povodom današnjeg otvorenog pisma Markovića, u kome je on izjavio da će poštovati odluku Apelacionog suda da je kriv za diskriminaciju LGBT osoba, ali i poručio da neće promeniti svoj stav o homoseksualcima, najavila da će u dogovoru sa svojim advokatima podneti novu tužbu protiv Markovića, ovog puta za odštetu zbog povrede prava ličnosti i nanetih duševnih bolova LGBT osobama, a na osnovu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zabrani diskriminacije.

U pitanju je udružena tužba par desetina članova i članica GSA, a Alijansa poziva i sve druge LGBT osobe u Srbiji koje žele da se priduže ovoj tužbi.

GSA veruje da će ova tužba biti jedan od najvećih odštetnih zahteva u sudskoj praksi u Srbiji do sada, kao i da će pravosnažna presuda Apelacionog suda u Beogradu kojom je Dragan Marković Palma osuđen za tešku diskriminaciju LGBT populacije pozitivno doprineti ishodu ove tužbe.

"Ovim činom osuđeni Marković je doveo u pitanje pomenutu presudu, izvrćući ruglu njen značaj i izražavajući visok stepen nepoštovanja, kako prema LGBT osobama, tako i prema čitavom sudskom sistemu. Iako u svom otvorenom pismu osuđeni Dragan Marković Palma kaže da će poštovati presudu Apelacionog suda on to ne čini, već je u velikoj meri karikira, optužujući LGBT populaciju za „belu kugu“ u Srbiji i naglašavajući da ni on ni njegova politička partija neće promeniti stav o homoseksualcima i da će takve stavove i dalje iznositi u javnosti", anvodi GSA u saopštenju.

Takođe, Marković se kroz čitavo pismo LGBT osobama pejorativno obraća sa "gospodo homoseksualci“ za šta kaže da je to jedina posledica pravosnažne presude Apelacionog suda.

Odavno u javnom prostoru Srbije nije zabeležen jasniji i vidljiviji slučaj političkog licemerja, u kome jedan političar, osuđeni Marković, koji godinama unazad sam sebe predstavlja kao velikog patriotu i branitelja države i njenog Ustava i zakona, sada pokazuje svoje pravo lice i koliko su mu ti isti zakoni i odluke suda zapravo ništa ne znače, pokušavajući da, na doduše jedan nevešt način, bude iznad njih, smatra GSA.

U saopštenju GSA je precizirano da je ta nevaldina oranizacija tužila Markovića po Zakonu o zabrani diskriminacije zato što je vređao LGBT osobe i nazivao ih "bolesnima", a ne po nekim drugim osnovama kako lider JS pokušava da predstavi.

Alijansa je predočila da ni LGBT osobe u Srbiji, ni bilo gde u svetu nemaju baš nikakve uzročno-posledične veze sa malim prirodnim priraštajem, odnosno sa "belom kugom" i s tim u vezi navela primer Holandije kao jedne od zemalja sa velikim prirodnim priraštajem, a koja je vrlo liberalna prema pravima LGBT osoba.

Imajući u vidu očigledno nepoštovanje suda od strane Markovića i njegovu najavu da će i dalje vređati LGBT osobe u javnosti, ponašati se prema njima kao prema građanima drugog reda i raspirivati mržnju prema ovoj populaciji, GSA je izrazila svoju bojazan da bi sve ovo moglo da pogorša već ionako negativnu društvenu atmosferu prema LGBT zajednici, kojoj je u značajnoj meri doprineo Marković godinama unazad svojim izjavama u javnosti, navedeno je u saopštenju GSA.

Izvor: Akter

Pogledajte još