Dramatično: Srbima u Albaniji preti nestanak!

Član Odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu naveo je da su Srbi u Albaniji bez priznatog statusa nacionalne manjine i bez prava na institucionalno obrazovanje i informisanje na maternjem jeziku.

On je dodao da 30.000 Srba u Albaniji, iako su autohton narod koji na tim prostorima živi vekovima, nemaju pravo na manjinsko predstavljanje u parlamentu i ne raspolažu nijednom obrazovnom ustanovom i sredstvom informisanja na maternjem jeziku.

"Srbi, ali i druge manjine (Grci, Makedonci, Vlasi…), onemogućeni da se na popisima stanovništva izjašnjavaju o nacionalnoj i verskoj pripadnosti, a zbog administrativnih komplikacija i visokih troškova postupka, koji premašuju 1.000 evra, praktično su lišeni mogućnosti da povrate svoja izvorna imena, koja su za vreme vladavine Envera Hodže nasilno albanizovana", istakao je Čotrić, koji je poslanik Srpskog pokreta obnove.

On je ocenio da Vlada Srbije u bilateralnim susretima s vlastima iz Tirane, kao i pred međunarodnim organizacijama – Ujedinjenim nacijama, OEBS-om i Evropskom unijom što hitnije "mora da pokrene pitanje zaštite prava srpskog naroda u Albaniji i grubog kršenja Okvirne konvencije Saveta Evrope o zaštiti prava nacionalnih manjina, koju je pre jedne decenije ratifikovao i Parlament Albanije".

Izvor: Beta

Pogledajte još