Po broju samoubistava Srbija 13. u svetu!

U Srbiji, u kojoj se ubije 19 od 100.000 ljudi na dan, jedan od najčešećih problema vezan je sa psihičkim poremećajima i bolestima, a okruženje i institucije ne uzimaju, u startu, za ozbiljno neke naznake da pojedinac ima psihičke probleme.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu od neke vrste psihičkog poremećaja trenutno boluje oko 450 miliona ljudi, a svaka četvrta osoba će tokom života doživeti neki psihički poremećaj ili poremećaj ponašanja.

Povodom Dana mentalnog zdravlja, Udruženje za podršku ljudima sa psihičkim poremećajima "Herc" će sutra, u 12 sati, zajedno sa udruženjima Karitas, Naša kuća, Videa i Duša, postaviti štandove na beogradskom Trgu Nikole Pašića.

Tom prilikom će se deliti promotivni materjal i edukativne brošure, a dizajneri "Fijuk" laboratorije i korisnici usluga udruženja će od 15 do 18 sati, tehnikom sito štampe, štampati majice sa sloganom kampanje.

Udruženje "Herc" postoji od 2009. godine kao jedino udruženje koje je posvećeno osobama sa nervnim poremećajima.

Kroz grupe samopomoći, različite psihološke radionice za lični razvoj i savetovališta, to udruženje pruža besplatne usluge svim korisnicima koji osete potrebu za tu vrstu rada na sebi.

Usluge "Herca" su prvenstveno usmerene na edukaciju i pružanje podrške, što predstavlja neizostavni deo efikasnog tretmana osoba sa psihičkim tegobama.

Drugi aspekt aktivnosti odnosi se na preventivu psihičkih poremećaja i podrazumeva edukovanje zdravih osoba u smislu razvijanja ličnih kapaciteta u očuvanju psihičkog zdravlja i rad s ciljem blagovremenog prepoznavanja i odgovarajućeg reagovanja u slučaju pojave prvih simptoma poremećaja iz grupe neuroza.

Svetski dan mentalnog zdravlja se obeležava svakog 10. oktobra od 1992. godine na inicijativu Svetske federacije za mentalno zdravlje (World Federation for Mental Health) u više od stotinu zemalja širom sveta radi podizanja svesti javnosti o problemima psihičkog zdravlja.

Izvor: Mondo

Pogledajte još