Evo ko u Srbiji ima platu 91.242 dinara i to PROSEČNO!

Republički zavod za statistiku objavio je i podatke o martovskim platama po delatnostima, iz kojih proizlazi da je najveća prosečna zarada zaposlenih u oblasti informisanja i komunikacija – 91.242 dinara.

Iza njih su finansijske delatnosti i delatnosti osiguranja s prosečnom martovskom platom od 88.552 dinara, zatim stručne, naučne, inovacione i tehnološke delatnosti – 79.763, snabdevanje električnom energijom, gasom i parom – 79.623, rudarstvo – 75.045, poslovanje nekretninama – 56.668, državna uprava i obavezno socijalno osiguranje – 50.214, saobraćaj i skladištenje – 49.931 dinar. Sve ostale delatnosti imaju prosečnu zaradu manju od republičke, a najmanja je prošlog meseca zabeležena u delatnosti usluga smeštaja i ishrane – 29.832 dinara.

Grupu od deset delatnosti u kojima se beleže najveće martovske neto zarade predvode računsko programiranje i konsultantske delatnosti, s prosekom od 176.335 dinara, odnosno gotovo četiri prosečne republičke zarade. Zanimljivo je da su majstori koji popravljaju računare i predmete za ličnu upotrebu u martu imali prosečnu zaradu od 24.912 dinara, a računica pokazuje da oni koji osposobljavaju računare da bi programeri radili mesečno zarađuju sedam puta manje. U istoj branši su i proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda, s martovskim prosekom od 76.855 dinara.

Posle računarskog programiranja i konsultantskih delatnosti, najveće martovske prosečne plate zabeležene su u vazdušnom saobraćaju – 162.468 dinara, zatim u reklamiranju i istraživanju tržišta – 131.447, upravljačkim delatnostima i savetovanju – 127.618, proizvodnji duvanskih proizvoda – 126.940, uslužnim delatnostima u rudarstvu – 113.592, eksploataciji sirove nafte i prirodnog gasa – 102.256, finansijskim uslugama – 100.892, proizvodnji koksa i derivata nafte – 98.766 i proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda – 80.859 dinara.

S druge strane, grupu od deset delatnosti s najnižim prosečnim martovskim platama „predvode” delatnost putnih agencija, tur-operatera i rezeracija s 21.746 dinara, što je 2.174 dinara manje od minimalne zarade propisane za mart, koja je utvrđena na 23.920 dinara. Manje od minimalca dobili su i zaposleni u uklanjanju otpadnih voda jer im je martovska prosečna zarada, po podacima RSZ-a, 22.666 dinara, kao i zaposleni u kinematografiji, televizijskoj i muzičkoj produkciji s martovskom platom od 23.686 dinara. Slede prerada drveta i proizvodi od drveta – 27.118, pomoćne delatnosti u finansijskim uslugama i osiguranju – 28.147, ostale uslužne delatnosti – 30.175, trgovina na malo – 30.391, zaštitne i istraživačke delatnosti – 31.033 i proizvodnja nameštaja – 33.482 dinara.

Izvor: dnevnik

Pogledajte još