Pančevo

Pančevo se nalazi u južnom Banatu, na levoj obali reke Tamiš, 4,5 km od njenog ušća u Dunav. Od Beograda je udaljeno 15 km.

Brojni arheološki lokaliteti u gradu i okolini ukazuju na kontinuitet naseljavanja još od praistorije. Čuveno arheološko nalazište "Grad" kod Starčeva svedoči da su ovi krajevi bili naseljeni još u mlađem kamenom dobu-neolitu (5500 p.n.e.). Prvi stanovnici ovog kraja bavili su se lovom, ribolovom i primitivnom zemljoradnjom. Takođe, i materijalni ostaci kulture Dačana (sarmatske nekropole), nalazi iz doba rimskog provincijala, avarska pojasna garnitura, nalazi iz doba slovenske materijalne kulture 9. i 10. veka, potvrđuju intenzivno naseljavanje ovog područja.

Prvi i najstariji naziv za Pančevo bio je Panuka. U 10. veku u Panonsku niziju prodiru Mađari i pokoravaju slovenska plemena. Putopisac Muhamed El Idrizi 1153. godine pominje ovo naselje kao trgovište pod imenom Bansif.

U periodu 1552. do 1716. godine Pančevo se nalazi pod turskom vlašću. Ulaskom austrougarske vojske 1716. godine i Požarevačkim mirom, dve godine kasnije, Pančevo je ušlo u sastav austrougarske monarhije. Upadi Turaka pretvaraju Pančevo u graničarsko naselje i jako vojno uporište. 1794. godine Pančevo dobija karakter grada, s magistratom i gradskom upravom.

U drugoj polovini 19. veka Pančevo doživljava privredni procvat. Čuvena Vajfertova pivara preuređena je na parni pogon, podignuta je i štrikara, otvara se gimnazija, čiji je đak bio i Mihajlo Pupin. Između dva svetska rata Pančevo se ubrzano razvija, kada se otvaraju Fabrika sijalica "Tesla", Industrija stakla, Fabrika aviona "Utva" i dr. Pančevo je danas prepoznatljivo po Rafineriji nafte, Azotari i Petrohemiji.

U Pančevu i okolini se nalaze brojni spomenici kulture: manastir Vojlovica, koji je prema predanju osnovao 1405. godine despot Stefan Lazarević, Uspenska crkva (1807-1811), Preobraženska crkva (1875-1878) koju je delom oslikao Uroš Predić, katolička crkva sv. Karla Boromejskog (1757)

U Narodnom muzeju se čuvaju dobra koja svedoče o istoriji Pančeva i okoline, a sama zgrada je impresivna građevina iz 1833. godine, građena u stilu neoklasicizma. Pojedni eksponati prevazilaze lokalne okvire: slika Paje Jovanovića "Seoba Srba", zbirka slika Uroša Predića, keramički predmeti stari 7000 godina iz preioda starčevačke kulture, unikatna veš-mašina iz 19. veka.

Pančevo je bilo poznato po Kulama svetionicima, koje su sagrađene 1909. godine. Služile su za saobraćajnu signalizaciju na Dunavu. Predstavljale su jednistveno arhitektonsko rešenje na celom toku Dunava. Prilaz kulama danas je moguć samo kada je vodostaj Dunava nizak.

"Crveni magacin" (1778) je zdanje monumentalnog izgleda, podignuto zbog potreba trgovine žitom koja se odvijala brodovima.

Komleks nekadašnje "Pivare" obuhvata nekoliko industrijskih objekata, pomoćnih zgrada sa upravnom zgradom i restoranom. Originalni objekat-pivara osnivača Abrahama Kapiša je pretpreo tehnološka usavršavanja i izmene u doba kasnijih vlasnika Ignjaca i Đorđa Vajferta.

Turističke informacije i smeštaj:

Turistička organizacija opštine Pančevo
Sokače 2-4, 26000 Pančevo
013/351 366, faks: 013/ 351 366
mailto:office@top.org.yu
http://www.top.org.yu

Za informacije o smeštaju kliknite ovde

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.