Negotin

Negotinska krajina se geografski poistovećuje sa opštinom Negotin. Krajina se nalazi na tromeđi Srbije, Rumunije i Bugarske. Opština Negotin naslanja se na desnu obalu Dunava u dužini od oko 50 kilometara, između 846-890. kilometra plovnog puta. Od Beograda Negotin je udaljen 260 km, a od Niša 160 km.

Negotin se nalazi u ravnici okruženoj planinskim vencima (Miroč, Crni Vrh i Deli Jovan) koja otvorenim prostorom sa istočne i južne strane uslovljava vrlo specifičnu klimu. Zbog veoma toplih leta i oštrih zima Negotinska krajina predstavlja najkontinentalniju oblast istočne Srbije.

Po prirodnim lepotama, kulturno-istorijskim spomenicima, saobraćajnim vezama, klimatskim karakteristikama, hidrigrafijom, uslovima za lov i ribolov i postojećim turističkim objektima, Negotinska krajina predstavlja atraktivno turističko područje. Atraktivne destinacije poput Vratnjanske kapije, Rajačkih pivnica i vinograda, manifestacija "Mokranjčevi dani" upotpunjuju turističku ponudu Negotina i Negotinske Krajine. Pored ovih, treba istaći i:

Muzej Krajine raspolaže fondom u kome se nalazi oko 15.000 predmeta. Oko 3.500 je u stalnim postavkama raspoređeno u tri objekta: Arheološki muzej, Rodna kuća Stevana Mokranjca i Muzej Hajduk Veljka. Osim toga Muzej Krajine svoju delatnost obavlja i na dva arheološka nalazišta: u kompleksu Vrelo-Šarkamen i u kompleksu manastira Koroglaš (14-15. vek).

Kasnoantički lokalitet Vrelo Šarkamen nalazi se 25 km zapadno od Negotina. Ovaj rezidencijalno-memorijalni kompleks potiče iz perioda rimske vlasti (3-4. vek), poznate pod nazivom Tetrahija (vladavina četvorice). Sam kompleks carske palate, jedne od malog broja do sada potvrđenih van Rima, prostire se na 25 ha. Istraživanja su izvedena na jednom od pet vidljivih objekata-Mauzoleju carice majke, u kome je 1996.godine otkriven set zlatnog carskog nakita (nalazi se u Narodnom muzeju u Beogradu), sa elementima koji datiraju čitav kompleks u period između 293. do 311. godine, odnosno u vreme vladavine Galerija i Maksimina Daje.

Od antičkih lokaliteta u Krajini treba pomenuti i ostatke rimskog grada Ad Akvas, koji se nalazio na obali Dunava kod sela Prahova i u vreme svog najvećeg prosperiteta krajem 2. i početkom 3. veka brojao je između 15 i 20 hiljada žitelja.

Manastir Bukovo  nalazi se 3 km zapadno od Negotina. Smatra se da je podignut u vreme Kralja Milutina, krajem 13. ili početkom 14. veka i da ga je gradio Arhiepiskop Nikodim. Prema arhitektonskim i stilskim karakteristikama, manastirska crkva ima sličnosti sa moravskim stilom gradnje.

Manastir Vratna se nalazi u blizini istoimenog sela, pored reke Jabuke, sakriven iza visokih stena. Iznad manastira, pred samim ulazom u pećinu, u gotovo nepristupačnoj steni, nalaze se ruševine kelije Svetog Nikodima, osnivača manastira. Sama crkva je više puta rušena i obnavljana i nije sačuvala svoj prvobitni izgled. Većina ikona u manastiru ima rusko poreklo ,

U lovištu "Negotinska Krajina" kao najznačajnije gajene vrste divljači izdvajaju se obični jelen, srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica. U lovištima "Vratna", "Alija" i "Deli Jovan" uzgajaju se jelen-lopatar, muflon, divlja svinja i običan jelen. Dobra mesta za sportski ribolov su na Dunavu, od ušća Timoka do Brze Palanke.

Informacije i smeštaj:

Dom kulture "Stevan Mokranjac"
Trg Đorđa Stanojevića bb, 19300 Negotin
019/542 464 

http://www.negotin.info

Za informacije o smeštaju kliknite ovde

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.