NOVA KREDITNA LINIJA EVROPSKE INVESTICIONE BANKE I BANCA INTESA: Predstavljeni rezultati Evropske investicione banke u Srbiji u 2017. i planovi za 2018.

Nakon obraćanja Darija Skanapijeka, potpredsednika Evropske investicione banke i Draginje Đurić, predsednika Izvršnog odbora Banca Intesa prisutnima, upriličeno je potpisivanje nove tranše kreditne linije između Evropske investicione banke i Banca Intesa, namenjene pružanju podrške preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima u Srbiji.

Foto: Goran Zlatković

Pogledajte još