Izložba “Ispit zrelosti” od danas u Muzeju Vojvodine

Izložba “Ispit zrelosti – Maturanti vojvođanskih gimnazija od polovine 19. veka do 60-ih godina 20. veka“, biće otvorena danas, 15. maja, u 18 časova, u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu.

Autorke izložbe su Ljubica Otić, muzejski savetnik, istoričar i Čarna Milinković, viši kustos, istoričar.

Muzej Vojvodine kao čuvar tradicije poseduje bogat fond školskih i maturskih tabloa, koji će biti predstavljeni posetiocima sve do 15. jula 2019. godine.

Mala matura Novi Sad, 1936-37.

Izložba prikazuje istorijski razvoj gimnazija na prostoru Vojvodine, od druge polovine 19. veka (kada se pojavljuju prvi ispiti zrelosti u srpskim gimnazijama), do 60-ih godina 20. veka (kada počinje novi način i pristup proslave mature prepoznatljiv i današnjim đacima), a u pitanju su gimnazije koje su i danas aktuelne.

Maturanti Državne mešovite realne gimnazije u Subotici, 1924-25, Gradski muzej Subotica

Momenat kada se ukršta detinjstvo sa zrelim dobom jeste i granica na kojoj se pripremamo za nove životne izbore. Kroz prikazane istorijske predmete, posetilac može sagledati vezu između dana i godina koji su daleko iza nas i dana u kojima trenutno delamo.

Maturanti gimnazije u Beloj Crkvi, 1897, Muzej Bela Crkva, 095F

Kroz rekonstrukciju učionice sa kraja 19. veka i početka 20. veka, istorijske zapise komisija sa polaganja ispita zrelosti, đačka svedočanstva i knjižice, školske izveštaje, sačuvane maturske tabloe, nastavna sredstva, udžbenike, odeću koja oslikava određeni vremenski period, aktuelnu muziku i fotografske ateljee, publici će biti približene društveno-političke i vaspitno-obrazovne okolnosti jednog vremena.

Maturanti Gimnazije Jan Kolar, Bački Petrovac, 20-te god. 20. veka, Muzej vojvođanskih Slovaka, 1817

Na izložbi i u katalogu prikazan je bogat istorijski materijal koji se nalazi u zbirkama Muzeja Vojvodine, kao i predmeti koji su posuđeni iz ostalih muzeja i gimnazija na prostoru Vojvodine. Tokom istraživanja i same realizacije izložbe veliku pomoć su pružile brojne institucije u zemlji, kao i pojedinci.

Ivanka Tatić sa maturantkinjama u Novom Sadu, 1939.
Učenice gimnazije u Subotici, 1925.

Školski tablo maturanata gimnazije u Somboru, 1892-83.
Prvi maturanti gimnazije u Rumi, Zavičajni muzej Ruma 1919-20.
Maturanti Novi Sad, 1898-99.
Maturanti Novi Sad, 1897-98.
Maturanti Srpske velike pravoslavne gimnazije u Novom Sadu, 1889-90. Najstarija fotka maturanata
Maturanti Srpske velike pravoslavne gimnazije u Novom Sadu, 1898.
Maturanti Novi Sad, 1908-09.
Maturanti Novi Sad, 1925-26.
Maturanti Novi Vrbas, 1929-30.
Maturanti Novi Vrbas, 1930-31.
Maturanti Vršac, 1939-40.
Iskaz o ispitu zrelosti Državne realne gimnazije u Beloj Crkvi, 1920.
Tablo maturanata, Srpska velika pravoslavna gimnazija, 1903-04.
Tablo maturanata iz Državne realne gimnazije u Vršcu, 1942-43, Gradski muzej Vršac
Tablo maturanata iz gimnazije u Vršcu, 1960-61, Gradski muzej Vršac,
Tablo maturanata iz gimnazije u Vršcu, 1960-61, Gradski muzej Vršac,
Borivoj Mirosavljević, maturant Mešovite gimnazije u Novom Sadu. 1960.
Ženska haljina, prva polovina 20. veka

Foto: Promo

Pogledajte još