BIRAJTE OPTIMIZAM: Zašto je preporučljivo videti polupunu umesto poluprazne čaše?

Na osnovu višegodišnjeg praćenja stavova o životu i zdravstvenog stanja više hiljada ljudi, istraživači su utvrdili su da optimisti žive – duže.

Naučnici su otkrili da su ljudi, koji su imali pozitivne stavove, duže živeli. Stručnjaci takve nalaze objašnjavaju time što se pozitivni ljudi inače bolje nose sa stresom, što se potom na njihovo zdravlje odražava pozitivno.

Takođe, optimisti prema statističkim podacima, imaju veću verovatnoću da ciljeve koje su sebi postavili i ostvare, a primećeno je i da više vežbaju i vode računa o ishrani.

Istraživači sa Univerziteta u Bostonu pratili su skoro 70.000 žena tokom deset godina i oko 1.500 muškaraca tokom 30 godina, posle čega su im dali upitnike na osnovu kojih su odredili njihove stavove prema životu.

Otkrili su da su optimisti imali životni vek koji je bio 11 do 15 procenata duži.

Zaključili su da optimistične žene imaju za 50 odsto veću verovatnoću da dožive 85 godina, a muškarci za 70 odsto.

- Postoje istraživanja koja utvrđuju faktore rizika za obolevanje i preranu smrt, međutim, znamo relativno manje o psihosocijalnim faktorima koji mogu uticati na zdravlje i starenje, a među njima je pogled na život - rekla je Luina Li, jedna od autora istraživanja.

- Ova studija nesumnjivo je važna za javno zdravlje jer sugeriše da je optimizam jedno psihosocijalno dobro koje ima potencijal da produži životni vek - dodala je Luina Li.

Sve očitija veza optimizma sa dobrim zdravljem

Autori studije nadaju se da će rezultati istraživanja uticati na ljude, sugerišući im da treba da budu optimističniji i da imaju vedriji pristup životu.

Studija je objavljena u časopisu "Proceedings of the Nacional Academy of Sciences".

Autori optimizam definišu kao "uverenje da će budućnost biti dobra, jer se njeni važni aspekti mogu kontrolisati".

Pesimisti, s druge strane, često imaju "osećaj beznađa", praćen stavom da su "problemi stalni".

Istraživači su pratili 69.744 žena, starosti od 58 do 86 godina, nakon čega su, 2004. godine, dobile upitnik o optimizmu.

Takođe, 1.429 muškaraca, starosti od 41 do 90 godina, praćeni su između 1986. i 2016. godine.

Rezultati dobijeni analizom odgovora, pokazali su da su optimistične žene imale 14,9 odsto duži životni vek, a da su muškarci sa pozitivnim stavovima imali 10,9 odsto duži životni vek.

Ljudi koji su bili optimisti imali su manju verovatnoću da dobiju dijabetes i depresiju. Optimistični muškarci bili su mršaviji i pili su manje alkohola od onih koji nisu imali pozitivne stavove prema životu.

- Istraživanja o konkretnijim razlozima za duži život usled optimizma tek predstoje, ali veza između optimizma i dobrog zdravlja postaje sve očitija - rekao je dr Fren Grodštajn sa Harvarda.

Autori istraživanja kažu da optimizam možda utiče pozitivno na zdravlje jer optimisti odbijaju stres, i vide negativne situacije kao "izazove, a ne kao pretnju".

Izvor: RTS
Foto: Ilustracija/Freestock.com

Pogledajte još