SADRŽE SUPSTANCU OPASNU PO ZDRAVLJE: Povlače se lekovi "ranisan" i "ranitidin"

Lekovi za želudac "ranitidin" i "ranisan", povlače se sa tržišta u Srbiji, ali i u drugim zemljama po preporuci Evropske agencije za lekove - EMA, zbog sumnje u nesispravnost aktivne supstance ranitidin, proizvođača Saraca Laboratories Ltd. Proverama u Evropi ustanovljeno je da ova supstanca sadrži N-nitrozodimetilamin (NDMA), koji može da bude kancerogen.

Dva proizvođača - "Hemofarm" i "Aktavis", obavestili su Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije da dobrovoljno povlače sa tršišta lekove koji sadrže ranitidin. Obe fatmaceutske kuće kao razlog su navele sumnju u kvalitet aktivne supstance, proizvođača Saraca Laboratories, koji pogone ima u Indiji.

Na štetnost ovih lekova posebno kad se uzimaju "na svoju ruku", lekari su i ranije upozoravali zbog mogućih neželjenih efekata.

Sada je Evropska agencija za lekove (EMA), na zahtev Evropske komisije započela proveru lekova koji sadrže aktivnu supstancu ranitidin, nakon što su ispitivanja pokazala da neki od lekova sa aktivnom supstancom ranitidin sadrže nečistoću NDMA. EMA će, kako se navodi iz ove agencije, proučiti podatke kako bi procenila da li su bolesnici koji koriste ranitidin pod bilo kakvim rizikom od NDMA i obavestiće javnost čim informacije budu dostupne.

Ovi lekovi povlače se i sa tržišta BiH. Uvoznici su povukli 57 serija lekova "ranitidin" i "ranisan" koji su bili na tržištu u Crnoj Gori.

Izvor: Novosti
Foto: Ilustracija/Pixabay.com

Pogledajte još