Usvojena Beogradska deklaracija i izveštaji o radu stalnih odbora IPU

Na zasedanju Glavnog odbora IPU iznete su smernice za jačanje rada IPU i podneti su izveštaji odbora. Sednicom Odbora je predsedavla predsednica IPU Gabrijela Kuevas Baron.

Usvojena je i Beogradska deklaracije koja sadrži ključne poruke koje su poslate sa 141. zasedanja IPU, kao i još nekoliko različitih rezolucija. Tim delom sednice je predsedavala predsednica 141. zasedanja IPU i predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković.

Smernice za jačanje rada IPU koje je usvojio Glavni odbor najviše se odnose na angažman po pitanju ekonomije, trgovine i održivog razvoja. Osnovan je Stalni odbor za održivi razvoj koji će brojati 18 članova. Predloženo je i osnivanje Radne grupe za nauku i tehnologiju u okviru ovog odbora, ali Glavni odbor nije doneo konačnu odluku u vezi sa ovim pitanjem, već će to biti tema narednog zasedanja IPU u Ženevi.

Takođe, predloženo je stvaranje Radne grupe za političke sankcije. Ovaj predlog nije naišao na odbravanje država učesnica. Predstavnici Kanade i Portugala su se izjasnili da ne mogu podržati ovaj predlog, jer nemaju dovoljno informacija, kao što su ciljevi i jasni okvir Odbora, njegovi članovi, mandat, dok su s druge strane Švajcarska, Australija i Uganda podržale ovaj predlog.

Velika Britanija je iznela zabrinutost zbog mogućnosti osnivanja ovog tela. Predsednica IPU Kuevas Baron je zaključila da će osnivanje ovog odbora biti tema narednog zasedanja u Ženevi, gde će ujedno biti predloženi ciljevi i format tela.

Nakon toga, prešlo se na podnošenje izveštaja rada stalnih odbora u okviru IPU.

Narodna poslanica srpskog parlamenta Aleksandra Jerkov, kao predsedavajuća Odbora za ljudska prava, iznela je podatke o ugrožavanju osnovnih ljudskih prava parlamentaraca širom sveta. Obavestila je prisutne da je Odbor imao 305 rasprava o povredi ljudskih prava poslanika. Ukazala je na, čak, 56% novih slučajeva. Najviše slučajeva kršenja ljudskih prava prema sadašnjim ili bivšim parlamentarcima je zabeleženo u Venecueli, Jemenu i Turskoj.

Jerkov je govorila o zabrinjavajućim detaljima, kao što je situacija u Ugandi, gde je petoro poslanika uhapšeno i preti im kazna za delo veleizdaje koja podrazumeva smrtnu kaznu, ili slučaj Venecuele gde se 96 poslanika suočilo sa različitim vrstama odmazde zbog svog rada i kritike vlasti.

Takođe, pomenut je Jemen gde su prekršena ljudska prava prema 69 poslanika, a i velikom broju poslanika je ukinut kako bi moglo da im se sudi za veleizdaju, što predviđa smrtnu kaznu, kao i Mongolija gde ni posle 20 godina od ubistva parlamentaraca nije pronađen zločinac.

Odbor je pohvalio Tursku, jer je omogućen sastanak članovima IPU sa svim relevantim političkim strankama u toj zemlji, kao i to što delegacija ove evro-azijske države čine predstavnici i vladajućih i opozicionih stranaka. Osuđena je neefikasnost rada službi bezbednosti Libije, gde ni posle skoro šest meseci nije pronađena oteta parlamentarka Seham Sergiva, čak je upitno da li je uopšte živa.

Gordana Čomić je predstavila rad Foruma parlamentarki. Rečeno je da je u njihovom radu učestvovalo 72 žene i 12 muškaraca.

- Potrebno je što više muškaraca da bi se smanjila diskriminacija žena. Osnovni preduslov za jednakost je jednakost pred zakonom. Zakon šalje signal društvu da postoji jednakost. Niti jedna država nije u potpunosti razvila prava žena, to je borbra - istakla je gospođa Čomić.

Pomenuti Odbor je doneo smernice koje se tiču borbe protiv diskriminacije u parlamentima Afrike.

Ukratko su predstavljene i aktivnosti drugih odbora. Kanadski delegat koji je predsedevao radu Odbora za Bliski Istok, koji je izneo da su održane dve sednice bez kvoruma, ali su ipak donete neke neobavezujuće odluke i naglašeno je da će se posebno pratiti politička situacija u Libiji, Siriji, Palestini, Izraelu i Jemenu.

Predsedavajuća Odbora za poštovanje međunardnog humanitarnog prava istakla je da je rad tog odbora protekao u znaku 70. rođendana Ženevske konvencije, kao i da bi posebnu pažnju trebalo obratiti na izbeglice.

Predstavnici Grupe za ravnopravnosti su održali sastanke sa državama koje imaju zabrinjavajući mali broj žena u nacionalnim parlamentima, to su Maldivi (4 žene u parlamentu) i Oman (14 žena u Gornjem domu i samo jedna u Donjem domu). Samo 30 delegacija su imale raznovrsne delegacije (odnos 60:40 u korist nekog pola).

Predložili su tačke koje su kasnije i usvojene, a odnose se na podstrek delegacijama koje imaju raznovrsne delegacije, misleći na rod, dok će homogene rodne delegacije snositi određene posledice zbog takve strukture svoje delegacije.

Odbor za mir i međunarodnu bezbednost je održao dva panela, na teme borbe protiv pranja novca i promociju sveta bez nuklearnog oružja, i jednu ekspertizu čija su tema bile klimatske promene. Odbor za održivi razvoj, finansije i trgovinu je održao dva zasedanja, čije su teme bile donošenja naredne rezolucije koja se odnosi na digitalizaciju i Rezolucija koju je IPU doneo 2014. godine, koja se tiče demografske promene.

Odbor za saradnju sa UN se najviše bavio poštovanjem međunardnog prava i odnosa saradnje između Ujedinjenih nacija i nacionalnih parlamenata. Zaključak ovog Odbora je da su sankcije vrlo neefikasne, tj. da je njihova efikasnost svega oko 20% i da često samo dodatno produbljuju krizu.

Drugim delom zasedanja predsedavala je Maja Gojković.

- Vođene su složene i produktivne diskusije, tačnije preko 150 njih. Kao najznačajniju stvar ovog zasedanja IPU bih izdvojila Rezoluciju o klimatskim promena koju smo usvojili.

Potom je pozvala Mladena Grujića da predstavi Beogradsku deklaraciju.

- Beogradska deklaracija sadrži sve ključne poruke koje su upućene sa ovog zasedanja IPU. U njoj nema ničeg revolucionarnog, već samo ono što stalno moramo da ponavljamo da su pravila ponašanja - rekao je on danas.

Uz Beogradsku deklaraciju još su usvojene Deklaracija o univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti i Deklaracija o zaštiti prava deteta.

Na samom kraju su se obratili predsednici konferencija IPU koju su se zahvalili na prijatnom gostoprimstvu u prethodnih nekoliko dana i čestitali Beogradu na uspešno održanom zasedanju Interparlamentarne unije.

Sledeće zasedanje IPU je u Ženevi naredne godine.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.