SNAŽNA SARADNJA: Švedska povećava podršku Srbiji u oblasti zaštite životne sredine sa više od tri miliona evra

Švedska i Srbija imaju snažnu saradnju u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena. Fokus saradnje je podrška Srbiji za EU reforme u oblasti zaštite životne sredine – za zdravlje ljudi, čistije okruženje i održivu ekonomiju.

Ministar Trivan i ambasador Švedske Jan Lundin danas su potpisali dva sporazuma o produžetku dva projekta. Osim toga, Švedska je nedavno sklopila još tri sporazuma za podršku projektima koji se odnose na reformu životne sredine i klimatskih promena u Srbiji. Ukupna vrednost ovih pet ugovora je 3,6 miliona evra. Švedska podržava Ministarstvo zaštite životne sredine u oblastima koje obuhvataju: čvrst otpad, otpadne vode, hemikalije, industrijske emisije, strateško finansiranje zaštite životne sredine, kao i učešće građana u odlučivanju o zaštiti životne sredine.

Dva sporazuma koja su sada potpisali ministar Trivan i ambasador Lundin odnose se na produžetak i dodatno finansiranje: Podrška razvoju infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine (PEID) za finalizaciju pripremne tenderske dokumentacije za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nišu i Čačku iUpravljanje hemikalijama u Srbiji koji ima za cilj da poboljša digitalizaciju upravljanja hemikalijama i uskladi ih sa politikom EU. Više od hiljadu hemijskih kompanija u Srbiji danas koristi e-platformu koja je uspostavljena u okviru projekta. Nova faza daće posebnu važnost jačanju inspekcija upravljanja hemikalijama.

Ministar Trivan rekao je da je saradnja sa Švedskom u oblasti zaštite životne sredine veoma važna upravo zbog švedskih ekoloških dostignuća.

- Švedska je jedna od najvažnijih zemalja u svetu u postavljanju standarda životne sredine. Naša saradnja traje godinama, a ovim sporazumima želimo da je nastavimo – izgradnja sistema prerade otpadnih voda je prvi prioritet ministarstva, a drugi sporazum se odnosi na hemikalije takođe je veoma važan za zdravlje - rekao je ministar Trivan.

- EU i Vlada Švedske daju visok prioritet zaštiti i demokratiji životne sredine.EU paket za zaštitu životne sredine daje državama i građanima dobar pristup pouzdanim informacijama, jasne akcione planove koji se razvijaju da dostignu ekološke i zdravstvene standarde, kaoi jasne transparentne podsticaje za investicije za zaštitu životne sredine - rekao je ambasador Lundin.

Ostala tri nova projekta kojima je Švedska odlučila da podrži Srbiju odnose se na jačanje demokratije klimatskih promena i zaštite životne sredine. To su: Klimatski pametan izazov upravljanja bio-otpadom, koji će stimulisati investicije i razvoj poslovanja u zelenom otpadu i ublažiti klimatske promene, Klimatski pakt zauticaj koji će ojačati obrazovanje mladih u Srbiji o klimatskim promenama i Eko sistem koji će ojačati civilno društvo i uticati na reforme i integraciju sa EU na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i učešće građana u odlučivanju o zaštiti životne sredine.

Švedska je godinama podržavala Srbiju u pripremi Poglavlja 27, a prošle nedelje Vlada Republike Srbije usvojila je Pregovaračku poziciju za Poglavlje 27 o zaštiti životne sredine i klimatskih promena.

Ambasador Lundin čestitao je Vladi Srbije na usvajanju EU Pregovaračke pozicije za poglavlje 27.

- To je važan korak u smeru dugoročnih reformi u sferi zaštite životne sredine i investicija u Srbiji. Švedska je najveći bilateralni donator za oblast zaštite životne sredine i klimatskih promena u Srbiji – sa godišnjom pomoći od oko tri miliona evra u grantovima, koja uključuje podršku na nacionalnom i lokalnom nivou, kao ipodršku civilnom društvu.

Ukupno, Švedska pomaže Srbiji kroz bilateralnu razvojnu pomoć sa više od 14 miliona evra godišnje.

Izvor: Promo
Foto: Promo

Pogledajte još