IZMENE ZAKONA UZNEMIRILE UDRUŽENJA: Od kockanja 40 odsto prihoda za NVO, 5 odsto za retke bolesti

Predlog novog Zakona o igrama na sreću obuhvatiće i član kojim će 40 odsto prihoda i dalje ići na račun ranjivih grupa, odnosno za finansiranje Crvenog krsta, organizacija osoba sa invaliditetom, ustanova socijalne zaštite, sporta i omladine, lokalnih samouprava i za lečenje retkih bolesti, kažu u Ministarstvu finansija.

Dodaju i da udruženja ni bez tog člana Zakona ni na koji način ne bi bila uskraćena ni za jedan jedini dinar, već da bi podjednaka sredstva dobijala direktno iz državnog budžeta. Posle razgovora sa predstavnicima udruženja, koji su izrazili želju da se finansiraju na taj način, a ne direktno iz državne kase, Vlada je odlučila da prihvati njihovu inicijativu. Udruženja su se pobunila što je raniji član koji državu obavezuje da deo sredstava od igara na sreću daje njima - izostao iz novog propisa.

Zaštitnik građana ranije je podneo Skupštini amandmane na predlog novog zakona, kako bi se njihovim usvajanjem osiguralo potpuno i neometano ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom i drugih socijalno ugroženih osoba. Amandmani su podneti na inicijativu Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS).

- Isključivanjem garancija smanjio bi se postojeći nivo prava ovih osoba, garantovan Ustavom i Konvencijom UN na čiju primenu se naša država obavezala. Sredstva dobijena na ovaj način su značajan izvor koji može vidljivo doprineti poboljšanju njihovog položaja - ukazao je zaštitnik građana.

Ivanka Jovanović, izvršna direktorka NOOIS, kaže da oni nisu učestvovali u javnoj raspravi o nacrtu pomenutog propisa.

- Ovo je jedan od ključnih zakona za finansiranje organizacija invalida. Značajan deo novca ulaže se u njihove programe, a u svojim propisima takav član postoji i u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Crnoj Gori, pa ne vidim razlog da ne bude i kod nas - kaže Ivanka Jovanović.

Značajan doprinos društveno odgovornom priređivanju igara predstavlja odredba kojom se propisuje minimalna udaljenost od 100 metara između novih lokacija u kojima se priređuju igre na sreću u cilju zaštite stanovništva, a naročito maloletnika od preterane izloženosti objektima, stoji u obrazloženju zakona.

PET ODSTO I ZA RETKE BOLESTI

Prema aktuelnom zakonu, sredstva od igara na sreću su kategorisana kao "namenska" primanja budžeta, a raspoređuju se od po 19 odsto za finansiranje Crvenog krsta Srbije, organizacija osoba sa invaliditetom, ustanova socijalne zaštite, sportskih organizacija i jedinica lokalne samouprave. Ta primanja raspoređuju se tako da se pet odsto nameni i za finansiranje lečenja retkih bolesti.

Izvor: Novosti
Foto: Ilustracija/Pixabay.com

Pogledajte još