Danas otvaranje ponuda

Najboljim ponuđačem biće proglašen učesnik koji predloži najveću cenu za predmetnu imovinu. U Boru se, inače, priča da je "Briksleg" ponudio najbolje uslove.

Prva sednica tenderske komisije za prodaju RTB Bor grupe biće održana danas u 16 časova, u prostorijama Agencije za privatizaciju. Da podsetimo, u roku predviđenom javnim pozivom, tendersku dokumentaciju za učešće na tenderu za prodaju RTB Bor grupe otkupilo je pet učesnika, od kojih su do isteka roka za dostavljanje finalnih pisanih ponuda, 31. oktobra, ponude dostavile dve kompanije. 

Predsednik tenderske komisije za prenos eksploatacionih prava i prodaju imovine RTB Bor je Luka Andrić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja. Članovi komisije su i Đorđe Mihajlović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, Branislav Rankić, predsednik Opštine Bor i Miodrag Conić, v.d. generalnog direktora Basena, a peti član je iz redova sindikata - Milutin Negovanović. 

Agencija za privatizaciju objavila je 31. 8. 2007. godine javni poziv za učešće na javnom tenderu za prenos relevantnih eksploatacionih prava i jedinstvenu prodaju osnovne imovine subjekta privatizacije, koja se sastoji od sledećih osnovnih imovinskih potcelina: 

- Rudnik bakra Bor, u čijem su sastavu, između ostalog, i površinski kop Veliki Krivelj, površinski kop Cerovo, podzemni rudnik Jama, podzemno nalazište Borska reka, postrojenje za flotaciju i druga rudarska oprema. 

- Rudnik bakra Majdanpek, u čijem su sastavu, između ostalog, i površinski kop Majdanpek, ležište Čoka Marin, postrojenje za flotaciju i druga rudarska oprema. 

- Topionica i Rafinacija bakra u čijem su sastavu, između ostalog, i Topionica, postrojenja Elektrolize, Fabrika sumporne kiseline, Energana, Transport, Livnica, Kamenolom i Fabrika bakarne žice, uključujući Sinter metalurgiju. 

Obavezni elementi ponude su: prihvatanje minimalne cene za predmetnu imovinu u iznosu od: USD 340.000.000,00 (tri stotine četrdeset miliona američkih dolara), prihvatanje minimalnog investicionog programa u iznosu od: USD 180.000.000,00 (sto osamdeset miliona američkih dolara) i prihvatanje minimalnog socijalnog programa. Preduslov za razmatranje ponuda je dostavljanje licitacione garancije u iznosu od USD 10.000.000,00 (deset miliona američkih dolara). Najboljim ponuđačem biće proglašen učesnik koji je ponudio najveću cenu za predmetnu imovinu. U Boru se, inače, priča da je najbolje uslove ponudio "Briksleg“.

("Pregled“)

Pogledajte još
Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.