Održana tribina "Značaj darivanja i čuvanja arhivske građe kao kulturnog dobra" u Arhivu Vojvodine

Posle završetka vanrednog stanja u Republici Srbiji, Arhiv Vojvodine u saradnji sa kompanijom Color Media Communications, organizovao je tematsku tribinu "Značaj darivanja i čuvanja arhivske građe kao kulturnog dobra" koja je održana juče u amfiteatru u dvorištu Arhiva Vojvodine.

Ideja da se priredi tribina potekla je od dr Nebojše Kuzmanovića, direktora Arhiva Vojvodine, i Roberta Čobana, predsednika kompanije Color Media Communications koji su shvatili značaj i ulogu arhiva kao ustanove zaštite i arhivske građe kao kulturnog nasleđa od opšteg interesa. Takođe, oni smatraju da je tribina ovog tipa potrebna kao podsticaj za negovanje svesti o važnosti arhiva. Osim toga, Kuzmanović je poklonom predao svoju ličnu arhivu Arhivu Vojvodine koja je zavedena pod brojem 571.

Na tribini su govorili: Maja Gojković, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije; Dr Nebojša Kuzmanović, direktor Arhiva Vojvodine; Dr Dragan Stanić, predsednik Matice srpske; Zoran Kolundžija, urednik Izdavačke kuće "Prometej"; Viktor Lazić, predsednik Udruženja „Adligat” i Robert Čoban, predsednik kompanije Color Media Communications.

Ovom prilikom učesnici tribine govorili su o kulturnom značaju arhivske građe, o kompletnom postupku njene primopredaje, kao i o ličnim i porodičnim fondovima koji se čuvaju i stručno održavaju u Arhivu Vojvodine i za koje su mnoge generacije arhivista zaslužne za njihovo evidentiranje, prikupljanje, sređivanje, obradu i izradu informativnih sredstava lične i/ili porodične zaostavštine. Govornici su se, takođe, potrudili da odgovore na pitanja: Šta je zaostavština? Šta arhivi rade sa zaostavštinom? Kako da se ophodimo prema značajnim dokumentima koja posedujemo u privatnom vlasništvu? Kome se treba obratiti u Arhivu Vojvodine? Koji tehnički problemi mogu nastati prilikom prijema materijala i kako ih rešiti?...

S obzirom na to da je arhivska građa kulturno dobro od opšteg interesa i nacionalnog značaja, koje uživa posebnu zaštitu utvrđenu Zakonom, Arhiv Vojvodine poziva sve građane da predaju na čuvanje prepisku, fotografije, dnevnike i druga dokumenta koja žele da sačuvaju od zaborava. Predata arhivska građa trebalo bi pre svega da se odnosi na istorijska, društvena, politička, ekonomska i kulturna zbivanja na današnjoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, ili da je iz nekog drugog razloga značajna za ovu oblast. Arhiv Vojvodine će obezbediti čuvanje i stručno održavanje arhivske građe u obliku u kome je nastala.

Ustupanjem lične i porodične dokumentacije arhivu, dokumenta posle sređivanja i obrade postaju dostupna stručnoj, naučnoj i široj javnosti, a time i deo kolektivnog pamćenja.
Iz dnevnika, pisama, rukopisa i drugih dokumenata, može se razumeti ne samo privatni život onih koji su ih stvarali, već i mnogo širi društveni, politički i kulturni život epohe ili jednog vremena. Dokumenta, takođe, rasvetljavaju priču o tome kako su se odvijali istorijski procesi i događaji i kakve su bile njihove refleksije na život u tom vremenu. Zaostavštine dopunjuju zvanična državna akta. Istoričari, pisci, filozofi, sociolozi i drugi istraživači koji se bave društvenim naukama, zatim novinari, istraživači lokalnih istorija i istorijata porodica, proučavaju arhivsku građu kao neophodne izvore za naučne studije, biografije, geneaološka stabla, novinske članke, časopise, tematske izložbe itd.

Svi koji žele da daruju ili otkupom predaju na čuvanje svoju arhivsku građu, mogu da se obrate Arhivu Vojvodine, Službi za zaštitu arhivske građe van arhiva, arhivistima Nadi Berić i Stanislavi Blažević, telefonom 021/489-18-00; 021/489-18-16, ili mejlom: stanislava.b@arhivvojvodine.org.rs; nada.beric@arhivvojvodine.org.rs.

Pogledajte još