Pet godina uspešnog rada Nacionalnog gama centra

Direktor SRBATOM-a Slađan Velinov prisustvovao je, zajedno sa direktorom Klinike za neurohirurgiju prof. dr Milošem Jokovićem i načelnikom Centra za neuroonkologiju prof. dr Danicom Grujičić, obeležavanju pet godina rada Nacionalnog gama centra za stereotaksičnu radioneurohirurgiju u Kliničkom centru Srbije.

Profesionalan i efikasan rad ovog centra i korišćenje gama noža omogućili su građanima Srbije, ali i regiona, da se leče na najsavremeniji način. Tokom pet godina rada, skoro 4.000 pacijenata je podvrgnuto radiohirurgiji gama nož jedinicom koristeći najnoviju tehnologiju, model “Perfection”. Skoro 800 pacijenata godišnje, predstavlja odličan rezultat kada je u pitanju rad Nacionalnog gama centra.

Osim toga, spektar slučajeva koje je moguće tretirati gama nožem sada obuhvata i veliki broj pacijenata čija se primarna bolest proširila na mozak, kao i pacijente koji su ranije imali vrlo nezadovoljavajuće mogućnosti za kontrolu svoje bolesti. Gama nož je najnapredniji aparat za lečenje najtežih bolesnika, a njegovim korišćenjem za najdelikatnije neurohirurške zahvate i te kako se na bolje menja kvalitet života pacijenata. Ovaj uređaj koristi gama zrake koji zamenjuje hirurški skalpel i kojima se zrače benigni, ali i maligni tumori.

Upotreba gama zraka u medicinske svrhe kojim se produžava život ljudi pokazuje koliko zračenje zapravo može biti korisno kada se koristi stručno i kontrolisano.

Uporedo sa uvođenjem najsavremenije radiohirurške tehnologije, uspostavljen je i multidisciplinarni tim spreman da, za svakog pacijenta koji će biti podvrgnut radiohirurškoj intervenciji, obezbedi tretman u skladu sa najvišim svetskim standardima. Tim se sastoji od neurohirurga, radijacionih onkologa, medicinskih fizičara, strukovnih medicinskih radiologa, medicinskih sestara i drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja.

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije daje svoj doprinos slanjem stručnjaka iz Srbije iz oblasti radioterapije, nuklearne medicine i zaštite od zračenja u najsavremenije evropske centre za edukaciju iz te oblasti u saradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE).

Nacionalni gama centar Kliničkog centra Srbije danas predstavlja regionalnog lidera u primeni stereotaksične radioneurohirurgije i dugoročne medicinske efikasnosti.

Pogledajte još