ZVANIČNI INFORMATOR: Kako izgleda pravilnik za vakcinisanje u Srbiji?

Prošle nedelje počela je vakcinacija protiv koronavirusa u Srbiji. Prvi su vakcinu primili premijerka Ana Brnabić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević i epidemiolog iz Kriznog štaba Predrag Kon. Nakon njih, na red su došli korisnici privatnih domova za stare.

Nova.rs donosi sve neophodne informacije o Fajzerovoj vakcini, a na osnovu zvaničnog Informatora i dokumenta u koji su imali uvid. Počela je i vakcinacija u privatnim domovima za stare. Kako je za ovaj portal rekao predsednik Udruženja privatnih domova za stare Radoslav Milovanović, nakon prvih primljenih doza tokom protekle nedelje, plan je da se vakcinacija nastavi od 4. januara.

- U međuvremenu se prave spiskovi i prosleđuju zavodima za javno zdravlje, koji su već kontaktirali domove. Vakcinacija će se sprovoditi preko domova zdravlja, a prema poslatim spiskovima i nalozima zavoda za javno zdravlje - objašnjava Milovanović.

Nova.rs je imala uvid u dokument pod naslovom "Informator za za vakcinisana lica i njihove staratelje", koji sadrži sve što o ovoj vakcini treba da se zna, kao i uslove pod kojima ona može da se koristi: Pfizer-BioNTech Covid-19 se primenjuje kao serija od dve doze, sa razmakom od tri nedelje između doza, primenom u mišić. Moguće je da se kod nekih osoba nakon primene vakcine Pfizer-BioNTech Covid-19 ne obezbedi zaštita, navodi Nova.rs.

Šta je Phizer-biontech Covid- vakcina?

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine je vakcina koja može sprečiti da se kod Vas razvije bolest Kovid-19. Američka uprava za hranu i lekove (FDA) nije izdala dozvolu za stavljanje u promet ni jedne vakcine za sprečavanje bolesti Kovid-19.

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine odobrena je od strane FDA za primenu na osnovu Dozvole za hitnu upotrebu (EUA) u cilju prevencije bolesti kovid -19 kod osoba uzrasta 16 godina i starijih.

O čemu treba da obavestite zdravstvenog radnika koji primenjuje Pfizer-Biontech Covid vakcinu, pre nego što je primite?

Obavestite zdravstvenog radnika koji primenjuje vakcinu o vašem zdravstvenom stanju, uključujući sledeće:

• ako imate bilo koju vrstu alergije
• ako imate povišenu telesnu temperaturu
• ako imate problem sa krvarenjem ili uzimate lekove za razređivanje krvi
• ako je vaš imuni sistem jako oslabljen zbog postojeće bolesti ili uzimate lekove koji utiču na vaš imuni sistem
• ako ste trudni ili planirate trudnoću
• ako dojite
• ako ste primili neku drugu kovid-19 vakcinu

Ko ne sme da primi Phizer-biontech Covid-19 vakcinu?

Ne smete da primite vakcinu Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine ako ste imali:

• tešku alergijsku reakciju nakon prethodne doze ove vakcine
• tešku alergijsku reakciju na bilo koju komponentu ove vakcine

Koje supstance se nalaze u Phizer-Biontech Covid 19 vakcini?

Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina sadrži sledeće supstance: iRNK, lipide ((4- hidroksibutil)azanedil))bis(heksan-6,1-diil)bis(2-heksildekanoat), 2[(polietilenglikol)-2000]- N,N-ditetradecilacetamid, 1,2- distearoil-sn-glicero -3-fosfokolin, i holesterol), kalijum hlorid, kalijum-dihidrogenfosfat, natrijum-hlorid, dinatrijum-fosfat, dihidrat i saharozu.

Kako se daje Phizer-biontech Covid 19 vakcina?

Vakcinu Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine ćete primiti kao injekciju u mišić.

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine se primenjuje kao serija od dve doze, sa razmakom od tri nedelje između doza. Ako primite jednu dozu Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, treba da primite i drugu dozu iste vakcine tri nedelje kasnije, kako biste kompletirali seriju vakcinacije.

Da li je ova vakcina ranije primenjivana?

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine je neregistrovana vakcina. U kliničkim ispitivanjima, oko 20.000 učesnika uzrasta 16 godina i starijih primilo je bar jednu dozu Pfizer-BioNTech COVID 19 vakcine.

Koje su koristi od primene Phizet-Biontech vakcine?

U kliničkim ispitivanjima koja su još uvek u toku, pokazalo se da Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina sprečava razvoj bolesti kovid-19, nakon primene dve doze koje se daju u razmaku od tri nedelje. Trajanje zaštite protiv bolesti covid-19 je trenutno nepoznato.

Koji su rizici od primene ove vakcine?

Neželjena dejstva koja su prijavljena nakon primene Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine obuhvataju:

• bol na mestu injekcije
• zamor
• glavobolju
• bol u mišićima
• jezu
• bol u zglobovima
• povišenu telesnu temperaturu
• otok na mestu injekcije
• crvenilo na mestu injekcije
• mučninu
• povraćanje
• otok limfnih čvorova (limfadenopatija)

Postoji mala verovatnoća da bi Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine mogla da izazove tešku alergijsku reakciju. Teška alergijska reakcija bi se obično javila u periodu od nekoliko minuta do jednog sata nakon primene doze Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.

Znaci teške alergijske reakcije mogu da obuhvataju:

• otežano disanje
• otok lica i ždrela
• ubrzan rad srca
• težak osip po celom telu
• vrtoglavicu i slabost

Ovo nisu sva moguća neželjena dejstva Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.

Mogu se javiti i ozbiljna i neočekivana neželjena dejstva. Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine je još uvek u postupku ispitivanja u kliničkim studijama.

Kako da postupim u slučaju pojave neželjenih dejstava?

Ako se kod Vas javi teška alergijska reakcija, pozovite 911, ili idite u najbližu bolnicu. Obratite se zdravstvenom radniku koji Vam je dao vakcinu ili Vašem lekaru ako se kod Vas javi bilo koje neželjeno dejstvo koje Vas uznemirava ili koje ne prolazi.

Šta ako odlučim da ne primim Phizer-BionTech vakcinu?

Na vama je da odlučite da li ćete da primite Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine ili ne. Ako odlučite da ne primite vakcinu, to neće uticati na Vašu standardnu zdravstvenu zaštitu.

Da li je, pored Pfzer-Biontech vakcine, dostupan neki drugi izvor u cilju prevencije bolesti Covid-19?

Trenutno, ne postoji ni jedna registrovana alternativna vakcina za prevenciju bolesti COVID-19. FDA može da izda Dozvolu za hitnu upotrebu za druge vakcine u cilju sprečavanja bolesti COVID-19.

Da li mogu da primim Phizet-Biontech vakcinu sa drugim vakcinama?

Nema podataka o primeni Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine sa drugim vakcinama.

Šta ako sam trudna ili dojim?

Ako ste trudni ili dojite, obratite se vašem lekaru za savet o mogućim opcijama.

Da li ću primanjem Pfizer-Biontech vakcine dobiti Covid? Ne. Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina ne sadrži SARS-CoV-2 virus i ne možete primenom vakcine dobiti Covid 19.

Izvor: Nova.rs
Foto: Ilustracija/Pexels.com

Pogledajte još