DIGITALIZACIJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA: Umrežavanje privatne i državne prakse za dobrobit pacijenata

Vlada Srbije je na inicijativu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) formirala Koordinaciono telo za digitaizaciju zdravstvenog sistema, čiji zadatak je da stvori uslove da se podaci o lečenju pacijenata u elektronskoj formi lakše razmenjuju među lekarima, i da se u taj sistem uključi i privatna lekarska praksa, saopštio je NALED.

Ističe se kako Integrisani informacioni zdravstveni sistem nije ispunio očekivanja, jer je najveći broj podataka o pacijentima ostao "zarobljen" u pojedinačnim zdravstvenim ustanovama, umesto da budu dostupni svima.

Koordinaciono telo bi trebalo da omogući da za godinu dana ta praksa bude promenjena.

- Počeli smo da radimo na dve suštinske promene. Jedna je da se napravi zajednički program Vlade u vezi sa digitalizacijom zdravstva, kako bi se dobro uskladili svi sistemi i napravio plan kako ćemo upravljati ubuduće podacima u zdravstvu, a drugi je uspostavljanje elektronskog zdravstvenog kartona, kako bismo i mi kao pacijenti i lekari imali pristup svim zdravstvenim podacima - izjavila je za Tanjug direktorka za regulatornu reformu u NALED-u Jelena Bojović.

Ona je precizirala kako će to biti jedinstvena prilika za nas kao pacijente da vidimo sopstvene dijagnoze i prepisane lekove, i tako ostvarimo svoje pravo na uvid i kontrolu sopstvenih zdravstvenih podataka.

- S duge strane, najveća vrednost uvođenja eKartona je u tome što će se razmenjivati podaci između vašeg izabranog lekara i lekara specijalista, kako bi se izbegle višestruke izrade istih analiza, dijagnoza, postavljanja istih pitanja, nego će postojati razmena ovih podatak i ceo sistem će biti efikasniji - objasnila je Bojovićeva.

Naglasila je da će se osim toga postići povezivanje državnog i privatnog sektora, jer veliki deo naše populacije ide kod privatnih lekara.

- Razmena podataka će itekako značiti državnom sistemu i donosiocima odluka kada se gleda koje lekove odobriti, koji su uspešniji i kakvo je zdravstveno stanje građana. Elektonski zdravstveni karton pruža mogućnost da ceo sistem zdravstvenih usluga bude transparentniji, tako da će donosioci odluka imati uvid u to koliko je ljudi primilo određenu vakcinu, lekove, koliko ljudi posećuju lekare, imaće mogućnost da bolje upravlja sistemom i prate finansijski sve institucije u njemu - objasnila je Bojovićeva.

Ona je posebno naglasila da će elektronska razmena zdravstvenih podataka u slučaju epidemija poput ove aktuelne omogućiti da se u zdravstvenu zaštitu stanovništva uključi privatna praksa i tako rasterete državni domovi zdravlja koji su sada kovid ambulante.

- Mi radimo sve vreme na ovome, ali će novine biti uvođena u fazama. U prvoj fazi za sedam-osam meseci će biti dostupni prvi podaci, a za godinu dana ili nešto malo više od toga se očekuje puna primena ovog sistema - izjavila je Bojovićeva.

Jedan od razloga uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema je efikasnije upravljanje kapacitetima zdravstvenih ustanova, odnosno uvid u potreban broj zdravstvenih radnika, opreme, lekova i raspoložive postelje, navodi NALED.

Izvor: Politika.rs/Tanjug
Foto: Ilustracija/Pexels.com

Pogledajte još