Predstavljen projekat "Primenjena muzika za muzeje: Slučaj muzeja nauke i tehnike u Beogradu"

Primenjena muzika za muzeje: Slučaj muzeja nauke i tehnike u Beogradu, naziv je naučno-umetničkog projekta koji je pokrenuo Centar za primenjenu muziku - Beograd, uz podršku Muzeja nauke i tehnike – Beograd i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Projekat se bavi razvojem pod-žanra primenjene muzike kroz komponovanje originalne permanentne primenjene muzike za stalnu postavku Muzeja nauke i tehnike u Beogradu, ispitivanjem integracije muzičke kompozicije sa prostorom i eksponatima, kao i istraživanjem njenog uticaja na posetioce muzeja i razvoj publike.

Na konferenciji su prisustvovali Aleksandar Vl. Marković, predsednik Centra za primenjenu muziku, Rifat Kulenović, direktor Muzeja Nauke i tehnike, i Marko Krstić, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, koji su potpisali protokol o poslovno tehničkoj saradnji i prisutne predstavnike medija upoznali sa inovativnim aspektima projekta i njegovim potencijalima.

Istraživanje uticaja primenjene muzike na muzejske posetioce osmišljeno je kao pilot projekat koji treba da izmeri efekte primenjene muzike za muzeje na razvoj muzejske publike u Muzeju nauke i tehnike, što bi moglo da doprinese kreiranju održivog modela razvoja muzejske publike u svim muzejima. Istraživanje efekata muzike na doživljaj muzejske publike sprovešće se pre i posle uvođenja muzike u vidu intervjua i ankete u štampanoj i digitalnoj formi. Originalnu muziku za tri stalne postavke muzeja komponovaće Aleksandar Vl. Marković, istoričar umetnosti i autor primenjene muzike za brojne izložbe, kompozitorka Misha Cvijović i mladi kompozitor Dušan Đorđević, koji će svojim iskustvom i primenom metodologije komponovanja permanentne muzike za muzeje i galerije, doprineti daljem razvoju ovog pod-žanra primenjene muzike.

Istraživački projekat u Muzeju nauke i tehnike je jedinstven po tome što će se po prvi put istražiti uticaj specijalno komponovane primenjene muzike na sadržaj i eksponate muzeja. Do sada je u svetu sprovedeno par istraživanja, ali samo o uticaju popularne klasične muzike, već komponovane za druge namene. Koliko je ideja inovativna govori i činjenica da je već formiran evropski konzorcijum od 12 partnera iz 7 zemalja koji želi da primeni koncept permanentne primenjene muzejske muzike uz testiranje njenog uticaja na publiku u 5 evropskih muzeja.

Za Muzej nauke i tehnike biće komponovano 3 kompozicije za 3 prostorno odvojena segmenta muzeja. Svaka kompozicija će biti komponovana prosečnom dužinom obilaska određenog segmenta i staln e postavke muzeja. Glavna stalna postavka u galeriji Aleksandar Despić, u najvećem prostoru muzeja imaće najdužu kompoziciju (oko 45 minuta), postavka Galerija igračaka oko 15 minuta, i stalna postavka Naučna igraonica oko 15 min.

Projekat u saradnji sa Muzejem nauke i tehnike će omogućiti da se pripremi i razvije novi koncept primenjene muzike za muzeje koji će biti adekvatan za prezentaciju stalne postavke muzeja. Ovim projektom će se muzički prezentovati Muzej nauke i tehnike kao jedan od prvih muzeja u svetu koji će imati svoju permanentnu muziku i zvučnu sliku koja, kao i primenjena muzika za film ili pozorište, ima ulogu da utiče na raspoloženje i osećanja posetilaca, ali gde je glavni fokus na povezivanju prostora, eksponata i posetioca u jedinstvenu sinestezijsku celinu.

Inovativnost projekta ”Primenjena muzika za muzeje: slučaj Muzeja nauke i tehnike u Beogradu” Centra za primenjenu muziku ogleda se u potpuno novoj zvučnosti muzeja u formi permanentne komponovane muzike na sadržaj stalne muzejske postavke koja će da ozvuči ceo muzej i stalnu postavku i da joj udahne novu dimenziju delovanja na publiku.

Projekat je počeo u 15. jula i završava se u decembru kada će biti predstavljeni rezultati.

Foto: Promo

Pogledajte još