SAT ZA NAŠU PLANETU: Odgovornost prema životnoj sredini u fokusu Eurobank Direktne

Da li ste znali koji pokret u Ginisovoj knjizi svetskih rekorda nosi titulu najveće svetske volonterske akcije, čiji su rezultati sve bolji iz godine u godinu? Milioni ljudi širom sveta svakog marta isključuju svetla na sat vremena, kako bi pokazali svoju nepokolebljivu predanost zaštiti prirode i potrebi da zajedno smanjimo čovekov uticaj na planetu Zemlju, kao i da se suočimo sa klimatskim promenama. Zemlje našeg regiona učestvuju u ovoj akciji od 2009. godine, a svake godine se uključi više od 150 gradova, veliki broj kompanija i pojedinaca. Eurobank Direktna je i ove godine podržala globalnu ekološku inicijativu "Sat za našu planetu", isključivanjem svetala 26. marta od 20.30-21.30h u svojim poslovnim zgradama u Beogradu, na adresama Vuka Karadžića 10, Terazije 7-9 i Cara Dušana 58, kao i u Kragujevcu, u Bulevaru kraljice Marije 54B.

Ova globalna akcija u okviru koje milioni ljudi širom sveta gase svetla na sat vremena i tako na jednostavan način šire svest o značaju očuvanja prirode i uštede energije jedna je od važnih elemenata korporativne društvene odgovornosti Banke, koja nastoji da sprovođenjem odgovornih praksi i mera smanji negativan uticaj na životnu sredinu. Potvrda za to je i činjenica da je centrala Eurobank Direktne u Beogradu jedna od retkih poslovnih zgrada koja nosi epitet "pametne zgrade", jer je izgrađena po najsavremenijim ekološkim standardima.

Nedavno, 21. marta obeležen je i Svetski dan šuma, koji ima za cilj da ukaže na značaj zelenog blaga planete. Banka od samog osnivanja u svojim poslovnim zgradama primenjuje program upravljanja čvrstim otpadom, koji podrazumeva sakupljanje i reciklažu papirnog i plastičnog otpada, istrošenih tonera, i odbačene električne i elektronske opreme. Sakupljeni otpad se redovno predaje ovlašćenim operaterima na dalju obradu. U cilju očuvanja prirodnih resursa, banka primenjuje program uštede papira, što uključuje slanje elektronskih izvoda, kontinuiranu digitalizaciju dokumenata, ali i unapređenje sistema upravljanja štampanjem. Banka redovno prati i vodi evidenciju o potrošnji energije u svim poslovnim prostorijama i trudi se da trošenje resursa svede na minimum. Takođe, za službene potrebe Eurobank Direktna koristi hibridna vozila.

Uprkos otežanim tržišnim okolnostima i velikom broju izazova tokom protekle dve godine, Banka je ostala dosledna i fokusirana na zaštitu životne sredine. Ustanovljene prakse i mere iz ove oblasti aktivno se sprovode, a sve sa ciljem ublažavanja klimatskih promena i negativnih efekata na okolinu.

Izvor: Promo
Foto: Promo

Pogledajte još