PSIHOLOZI O UČENJU TOKOM PANDEMIJE: Đaci i studenti gubili i časove i motivaciju

Nema učenja bez motivacije, govore uglas psiholozi, pedagozi i filozofi koji su od davnina proučavali uticaj motivacije na učenička postignuća, a mišljenje potvrđuje i najnovija studija Američke psihološke asocijacije, čiji su stručnjaci došli do zaključka da je od 20 principa koji mogu uticati na učenje čak petina povezana sa motivacijom. Polazeći od teze da motivacija ima direktan uticaj na količinu vremena koje provodimo u savladavanju gradiva, na stil učenja, naše emocije prilikom usvajanja znanja i na činjenicu da li učimo sa razumevanjem ili napamet, dr Mojca Juriševič sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Ljubljani želela je da istraži šta se dešavalo s motivacijom za učenje tokom pandemije virusa korona. Naime, dok podaci Unicefa govore da je čak 1,57 milijardi dece u 190 zemalja sveta, samo u periodu od marta do decembra 2020. godine, ukupno izgubilo 152 dana nastave, đaci i studenti u Sloveniji su drugi semestar akademske 2019/20 godine i celu akademsku 2020 /21 godinu nastavu pratili preko onlajn platformi.

- Na osnovu svakodnevnog kontakta sa studentskom populacijom, znala sam da su uglavnom bili nezadovoljni novonastalom situacijom – zbog toga sam uradila istraživanje na uzorku od 291 studenta Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, kako bih ustanovila kakve je posledice onlajn nastava ostavila na studentska postignuća. Rezultati tog istraživanja govore da su motivacija i koncentracija studenata bile najveće 'žrtve' onlajn nastave – akademcima je u novonastalim pandemijskim okolnostima nastave odgovarala činjenica da su sami gospodari svog vremena i da ne gube vreme na odlazak i dolazak sa fakulteta, ali im je najviše smetalo izmeštanje iz akademskog konteksta. Činjenica da su bili sami kod kuće, odnosno da nisu bili pod nadzorom profesora, mnogim akademcima umnogome je smanjila motivaciju za učenje – istakla je dr Mojca Juriševič na nedavno održanom Kongresu psihologa Srbije u svom predavanju naslovljenom 'Kuda ideš, motivacijo? Motivacija za učenje u vremenima pandemije kovida 19'.

Slične rezultate donelo je i istraživanje na uzorku od 1.557 srednjoškolaca, uzrasta od 15 do 19 godina – đaci su kao najveće mane novonastale situacije naveli nedostatak motivacije i koncentracije i manjak socijalnih kontakata, dok su kao prednost istakli bolju organizaciju vremena.

- Nacionalna evalucaija onlajn nastave, koja je urađena na uzorku od 5.389 učitelja i nastavnika, u dobi od 23 do 68 godina, takođe je pokazala da je motivacija nastavnog kadra lošija u odnosu na predpandemijsko vreme. Mi kao profesionalci nismo iznenađeni ovakvim padom motivacije kod učenika i studenata – oni su uglavnom bili sami kod kuće, nisu bili pod nadzorom nastavnika, odnosno nije bilo eksterne kontrole, a njihovi socijalni kontakti bili su značajno osiromašeni. Svi ti faktori pasivizirali su učenike i studente i rezultat je bio pad motivacije za učenje. Zbog toga smo kao struka zauzeli jedinstveni stav da su učenicima potrebni škola i socijalni kontakti zbog razvojnih potreba, da su studentima potrebna akademska i socio-ekonomska podrška, a da je deci potrebni intelektualno okruženje za rad koje nemaju kod kuće - zaključila je dr Mojca Juriševič.

Rezultati istraživanja koje je sproveo Britanski savet u zemljama zapadnog Balkana tokom januara 2021. godine i u kome su učestvovali ispitanici uzrasta od 16 do 29 godina iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije i Kosova takođe govore da je pandemija virusa korona donela gubitak motivacije za učenje i veće strahove za budućnost.

Iako su se mladi najlakše prilagodili radu i studiranju od kuće, onlajn nastavi i "novoj normalnosti", o čemu govori podatak da je 68 odsto mladih provodilo više vremena na internetu, a polovina njih se osećala povezanija sa ostatkom sveta, uglavnom su izgubili motivaciju za učenje, a osećaj učenja i studiranja bio im je dalek. Učenici srednjih škola stekli su manje znanja u odnosu na studente, a trećina trenutno nezaposlenih mladih izgubila je posao tokom pandemije – mahom u sektoru usluga, trgovini, malim i srednjim preduzećima.

Izvor: Politika.rs
Foto: Ilustracija/Freepik.com

Pogledajte još