SPREMINI TESTOVI ZA ZAVRŠNI ISPIT: Mala matura 21, 22. i 23. juna

Završni ispit – obavezna provera znanja osmaka za kraj osnovnog obrazovanja, jedino i najvažnije testiranje koje se realizuje kontinuirano za celu generaciju na nacionalnom nivou, biće održano od 21. do 22. juna, kao što je i predviđeno školskim kalendarom. Trodnevno testiranje počinje ispitom iz srpskog (maternjeg) jezika i književnosti. Drugog dana đaci će polagati matematiku. Od ove godine osmaci neće rešavati kombinovani test koji je ukinut.

Umesto toga, mali maturanti za treći test izabrali su jedan od pet izbornih predmeta, a mogli su da odaberu biologiju, geografiju, istoriju, hemiju ili fiziku. Prema podacima prosvetnog vrha ubedljivo najviše đaka se opredelilo za biologiju (38 odsto), zatim za geografiju (29 odsto), istoriju (16 odsto), a najmanje popularni izborni predmeti su hemija, za koju se prijavilo devet odsto učenika i fizika koju će polagati samo osam odsto đaka.

Konkursom za upis u srednje škole predviđeno je 75.853 mesta za buduće đake prvog razreda, a generacija osmaka koja će ove nedelje polagati malu maturu broji 66.970 učenika, kako je objasnio Đorđe Milićević, vršilac dužnosti ministra prosvete. On je rekao i da je u srednjem stručnom obrazovanju planirano ukupno 57.409 prvaka, a u okviru te upisne kvote 3.782 mesta namenjena su učenicima koji žele da srednjoškolsko obrazovanje steknu po dualnom modelu. Prema tome, predviđena generacija najmlađih gimnazijalaca od septembra bi mogla da broji nešto manje od 18.500 prvaka. S tim da treba imati u vidu da srednje obrazovanje nije obavezno, da planom upisa u srednje škole uvek bude predviđeno oko deset odsto mesta više nego što ima malih maturanata, ali i da deo populacije osmaka nastavlja školovanje u obrazovnim ustanovama koje nisu pod kapom Ministarstva prosvete, kao što su, recimo, verske škole ili vojne.

Da bi stekli svedočanstvo o završenoj osmoletki uslov je da svi đaci izađu na završni ispit. Položiće svi koji pristupe testiranju, ali je 50 poena minimum koji moraju da zavrede na osnovu male mature i uspeha iz osnovne škole da bi mogli da konkurišu za upis u gimnazije i četvorogodišnje smerove srednjih stručnih škola.

Svi testovi za završni ispit na srpskom, ali i na osam jezika nacionalnih manjina (mađarskom, rusinskom, slovačkom, rumunskom, albanskom, bugarskom, hrvatskom i bosanskom) pripremljeni su, odštampani, spakovani u sigurnosne kese i zaključani pod šifrom i neprekidnim video-nadzorom čuvaju se u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Ispitni materijali distribuiraju se u sve školske uprave, uoči male mature. Taj posao poveren je Pošti Srbije. Iz škola koje su određene kao glavni punktovi na opštinskom nivou direktori – svaki za osmoletku kojom rukovodi – zapečaćene testove preuzimaju svakog ispitnog dana, pre nego što počne testiranje, a otvaraju ih pred supervizorom koji to mora da zabeleži video-zapisom. Po stepenu tajnosti maturski testovi, u skladu sa zakonom, su "poverljivi" i "interni". Ispitni zadaci đacima postaju poznati kad počne testiranje, javnosti mogu da budu predočeni tek kada se završi polaganje male mature, a svakog od tri dana završnog ispita učenici će rešavati zadatke od 9 do 11 sati.

Odnos bodova s male mature i na osnovu prethodnog školovanja nije promenjen, ukupno učenici najviše mogu da osvoje 100 poena, i to 40 poena na trodnevnoj proveri znanja i maksimalno 60 na osnovu školskog uspeha, pod uslovom da su šesti, sedmi i osmi razred završili sa svim peticama. Osmaci koji besprekorno reše testove iz srpskog (maternjeg) jezika i matematike mogu da zavrede po 14 poena na ova dva dela ispita, a ako i treći urade bez greške sleduje im još 12 poena. Svaki test uglavnom čini 20 zadataka, a gotovo polovina, po pravilu, budu pitanja koja su, đačkim rečnikom, lagana za rešavanje, jer se njima ispituju elementarna znanja s osnovnog nivoa. Najveći broj ispitnih pitanja, već godinama, zatvorenog su tipa, odnosno s ponuđenim rešenjima među kojima učenici treba da obeleže jedan ili više tačnih odgovora. Urađeni testovi pregledaju se elektronski. Preliminarni rezultati male mature biće poznati 25. juna, a konačni 28. juna.

Izvor: Politika.rs
Foto: Ilustracija/Freepik.com

Pogledajte još