Svet bez duvanskog dima

Beograd, 30. maj 2008. godine- Svetska zdravstvena organizacija proglasila je, 1987. godine, 31. maj Danom bez duvana, s obzirom da svaki deseti preminuli umire od posledica pušenja.

Tema ovogodišnje akcije jeste „Mladi bez duvana“, kao odgovor na sve agresivniju kampanju duvanske industrije koja troši milione na reklamu u kojoj je omladina ciljna grupa. Nikotin je primamljiv i lako se stiče pušačka navika, tako da je orijentacija duvanske industrije sasvim razumljiva.

Duvan je jedini legalni otrov koji se upotrebljava širom sveta a koji ubija skoro polovinu onih koji ga koriste.

Iako Svetska zdravstvena organizacija ulaže velike napore, nijedna zemlja ne svetu ne primenjuje sve mere zaštite i zabrane predviđene programom Organizacije. Svega 5% svetskog stanovništva živi u okruženju koje sprovodi svih šest principa za sprečavanje pušenja. U izveštaju se takođe navodi da vlade mnogih država prikupe 500 puta više novca od taksi na duvanske proizvode, nego što potroše na kampanje protiv pušenja.

Prema prognozama, 80% stanovništva iz nerazvijenog sveta će do 2030. godine biti žrtve pušenja.

Šest principa strategije u borbi za zdrav život (MPOWER) jesu:

M – Ukazivanje na štetnost i prevencija
P – Zaštita stanovništva od duvanskog dima
O – Pomoć pri prestanku pušenja
W- Ukazivanje na opasnosti od pušenja
E – Sprečavanje duvanske industrije da se reklamira i da sponzoriše
R – Povećanje taksi na duvan

Dodatni razlog za borbu protiv pušenja jeste činjenica da ogroman procenat nepušača oboleva od bolesti izazvanih udisanjem duvanskog dima, u kome ima preko 4000 hemijskih supstanci od kojih, bar 50, direktno izaziva rak.

Prema podacima Međunarodne organizacije rada, svake godine umre 200 000 radnika-nepušača od posledica udisanja duvanskog dima na radnom mestu, a Svetska zdravstvena organizacija smatra da oko 700 miliona dece, odnosno polovina dečje populacije na svetu, udiše vazduh zatrovan duvanskim dimom. 

N.D.

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.