Svet bez duvanskog dima

Beograd, 30. maj 2008. godine- Svetska zdravstvena organizacija proglasila je, 1987. godine, 31. maj Danom bez duvana, s obzirom da svaki deseti preminuli umire od posledica pušenja.

Tema ovogodišnje akcije jeste „Mladi bez duvana“, kao odgovor na sve agresivniju kampanju duvanske industrije koja troši milione na reklamu u kojoj je omladina ciljna grupa. Nikotin je primamljiv i lako se stiče pušačka navika, tako da je orijentacija duvanske industrije sasvim razumljiva.

Duvan je jedini legalni otrov koji se upotrebljava širom sveta a koji ubija skoro polovinu onih koji ga koriste.

Iako Svetska zdravstvena organizacija ulaže velike napore, nijedna zemlja ne svetu ne primenjuje sve mere zaštite i zabrane predviđene programom Organizacije. Svega 5% svetskog stanovništva živi u okruženju koje sprovodi svih šest principa za sprečavanje pušenja. U izveštaju se takođe navodi da vlade mnogih država prikupe 500 puta više novca od taksi na duvanske proizvode, nego što potroše na kampanje protiv pušenja.

Prema prognozama, 80% stanovništva iz nerazvijenog sveta će do 2030. godine biti žrtve pušenja.

Šest principa strategije u borbi za zdrav život (MPOWER) jesu:

M - Ukazivanje na štetnost i prevencija
P - Zaštita stanovništva od duvanskog dima
O - Pomoć pri prestanku pušenja
W- Ukazivanje na opasnosti od pušenja
E - Sprečavanje duvanske industrije da se reklamira i da sponzoriše
R - Povećanje taksi na duvan

Dodatni razlog za borbu protiv pušenja jeste činjenica da ogroman procenat nepušača oboleva od bolesti izazvanih udisanjem duvanskog dima, u kome ima preko 4000 hemijskih supstanci od kojih, bar 50, direktno izaziva rak.

Prema podacima Međunarodne organizacije rada, svake godine umre 200 000 radnika-nepušača od posledica udisanja duvanskog dima na radnom mestu, a Svetska zdravstvena organizacija smatra da oko 700 miliona dece, odnosno polovina dečje populacije na svetu, udiše vazduh zatrovan duvanskim dimom. 

N.D.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.