Tajkuni uzeli 414.000 hektara srpskih oranica!

Iako se prema zakonu poljoprivredno zemljište ne može privatizovati, kroz knjiženje državne i zadružne zemlje kao društvene svojine, stotine hektara najkvalitetnije poljoprivredne zemlje završilo je u privatnim rukama.

Nenad Ilić, predsednik Udruženja za borbu protiv korupcije „Obruč“, tvrdi da je „kroz privatizaciju nestalo 214.105 hektara zadružne zemlje“.

To je urađeno tako što su direktori zadruga sa načelnicima katastara pred privatizaciju prekrajali podatke tako što su zadružno poljoprivredno zemljište vodili kao društvenu svojinu. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu iz 1992. godine i iz 1997. celokupno zemljište pre privatizacije moralo je biti iz društvene prevedeno u zadružnu svojinu. Direktori preduzeća su u lažne posedovne listove upisivali društvenu svojinu nad zemljištem u vlasništvu zadruge i kao takvo ga prodavali. Te programe privatizacije odobravala je Agencija za privatizaciju i tako je došlo do nestanka 214. l05 hektara zadružnog i više od 200.000 hektara državnog zemljišta – kaže Ilić i navodi primer Ratkova, gde je pri privatizaciji prijavljeno 160 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, a zvanični podaci RGZ kažu da je bilo 413 hektara.

Ovim problemom bavio se i Savet za borbu protiv korupcije, koji je saopštio da je 6. novembra 2012. godine Vladi Srbije dostavio Izveštaj o državnom i zadružnom zemljištu u postupku privatizacije.

Savet je u izveštaju zaključio da privatizacijom poljoprivrednih preduzeća i kombinata nije zakonito rešen status poljoprivrednog zemljišta. Mnoga preduzeća privatizovana su bez prethodno rešenog pitanja svojine nad zemljištem – rekao je potpredsednik Saveta prof. dr Miroslav Milićević.