Novi aranžman sa MMF-om na proleće

Ukoliko sporazum sa MMF bude sklopljen biće reč o aranžmanu iz predostrožnosti na rok od tri godine, rekao je Dinkić.

On je na konferenciji za novinare, posle sednice vlade istakao da će se prvo sačekati konačni rezultati budžeta za 2012. godinu jer je to jedina realna osnova za ocenu budžeta za 2013. godinu.

Dinkić je naglasio i da je veoma zadovoljan rezultatima razgovora sa MMF i da veliki broj stvari sa kojima se MMF složio daje osnovu za optimizam, a da ono malo stvari sa kojima se nije složio ne daje osnovu za pesimizam.

Prema njegovim rečima, srpske vlasti složile su se sa MMF da Srbiji nisu potrebna sredstva Fonda ni za budžet ni za devizne rezerve, ali da je zemlji ta međunarodna finansijska institucija neophodna zbog kredibiliteta i poboljšanja kreditnog rejtinga.

Ministar je nagalsio da će zbog sprovođenja programa fiskalne konsolidacije Srbija ove godine imati najmanje 20 milijardi dinara manje od onog što je predviđeno u rebalansu u budžetu.

To je dalo osnov da podnesemo amandmane na Predlog zakona o budžetu za 2013. kojima se projekcija poreskih prihoda podiže do 10 milijardi dinara, a smanjuju očekvianja neporeskih prihoda za devet milijardi zbog manje uplate dividendi javnih preduzeća, rekao je Dinkić.

Razlika od milijardu dinara biće namenjena jačanju programa socijalne zaštite.

(Tanjug)

Pogledajte još